Förtal eller förolämpning

En medlem i en Samfällighetsförening har vid flera tillfällen skickat gruppmail till alla medlemmar där han anklagar ordförande och vice ordförande för egenmäktigt förfarande i grovt nedsättande ordalag. Handlingarna i fråga var bl a att styrelsen stoppade att olovligt markarbete på samfällighetsmarken och att styrelsen genomförde sedvanligt vägunderhåll som han inte vill betala för. Är hans beteende brottsligt, och hur stoppar man det?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga,

Ett brott som skulle kunna aktualiseras i detta fall är förtal enligt 5 kap 1 § brottsbalken (BrB). Den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning gör sig skyldig till förtal enligt Brottsbalken 5 kap. 1 §. Det krävs att en uppgift lämnats, och inte bara ett allmänt värdeomdöme, och uppgiften ska ha lämnats till en tredje person. Vidare krävs att uppgiften utpekar någon som brottslig eller klandervärd i ditt levnadssätt samt att uppgiften duger till att utsätta denne för andras missaktning. I ert fall rör det sig om att två personer har anklagats för egenmäktigt förfarande, vilket är ett brottsligt beteende. Det krävs att utpekandet duger till att utsätta personerna i fråga för andra personers missaktning. För att personen som lämnat uppgifterna ska kunna hållas ansvarig för förtal krävs vidare att agerandet inte omfattas av ansvarsfrihetsregeln som följer av 5 kap 1 § andra stycket BrB. Enligt ansvarsfrihetsregeln. Ska personen inte dömas till ansvar om han var skyldig att uttala sig eller om det annars med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken och personen kan visa att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den. Utan mer information kan jag dock inte yttra mig om huruvida det var försvarligt av personen ifråga att lämna uppgifterna. Ett annat brott som skulle kunna aktualiseras är brottet förolämpning enligt 5 kap 3 § BrB. Till skillnad från förtal riktar sig brottet förolämpning mot den person som förolämpas, brottet gäller alltså handlingar ägnade att såra den utsatte personens självkänsla. Förtal kan aktualiseras om personen har gjort uttalanden som är kränkande och som riktar sig till personen som berörs av uttalandet. Handlingen ska duga till att såra den andra personen och detta kan till exempel ske genom att någon uttalar skällsord.

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo