Förtal - Brottsbalken 5 kap. 1 §

Jag har arbetat mer än 30 år som lärare i grundskolan och har goda vitsord från mina tidigare arbetsgivare. I år bytte jag skola. Efter en och en halv månad har en förälder vänt sig direkt till rektor med ett e-mail och på osanna grunder begärt mitt avsked. Jag känner mig kränkt och utsatt för förtal. Är detta förtal? I samma föräldragrupp har jag däremot mött ett positivt gensvar från de flesta föräldrar och de har också framfört det i e-mail direkt till mig. Vad kan jag göra för att få stopp på den anklagande föräldern? Vilka rättigheter har jag rent juridiskt? Är det tillåtet att smutskasta hur som helst bara för att man är lärare? MVH "Mota Olle i grind"

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Utan att veta vad för uppgifter föräldern spridit i mailet är det svårt att ge dig ett svar om just din situation. Mitt svar blir därför generellt angående förtal, men förhoppningsvis besvarar det din fråga ändå.

För att det ska vara fråga om förtal enligt Brottsbalken 5 kap. 1 § måste någon utpeka en annan person som "brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt" eller annars lämnat en uppgift "som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning". Om personen var skyldig att uttala sig eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgiften och den som uttalat sig kan visa att uppgiften var sann eller hade skälig grund så är det inte att se som förtal. 

När det handlar om "ägnat att utsätta denne för andras missaktning" så gör man en bedömning om vad som typiskt sett anses ägnat att utsätta någon för andras missaktning. Om uppgifterna verkligen lett till missaktning eller om den som lämnat dem haft avsikt att de skulle leda till det spelar alltså ingen roll. När man bedömer så tar man hänsyn till den krets av personer det yttrats i och hur ett sådant uttalande där typiskt sett påverkar den kretsen. Ett och samma uttalande kan alltså i ett ungdomsgäng anses inte typiskt sett vara ägnat att väcka missaktning, medan samma uttalande anses vara ägnat att väcka missaktning i en annan krets. 

En grundförutsättning för förtal, som är uppfylld i ditt fall, är att uppgiften lämnats till någon annan än den utpekade. Man tar i en domstolsbedömning även hänsyn till hur stor spridning uppgiften fått, och i ditt fall tycks den endast nått rektorn. Straffet för förtal är böter, och det är värt att notera att det är ett brott som i normalfallet inte faller under allmänt åtal utan målsäganden (den som blivit utsatt, i detta fall du) får själv väcka åtal och driva åtalet (5 kap. 5 § Brottsbalken). 

Om du skulle väcka åtal mot personen för förtal kan du i samband med det även yrka skadestånd. Jag rekommenderar dig dock att konsultera en jurist för rådgivning innan du funderar på att väcka åtal, för att bedöma dina möjligheter att vinna målet samt en beräkning av vilka kostnader det skulle kunna medföra.

Vänligen, 

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”