Förtal av offentlig person

Hej!

Jag har i egenskap av privatperson tecknat ett satiriskt propagandablad inför riksdagsvalet. Detta föreställer ett par individer som bär en viss likhet med utvalda riksdagspolitiker. Dessa ej namngivna karikatyrer säger nu saker som de riktiga politikerna aldrig någonsin skulle säga eller ens representera. Det är uppenbart vilka det anspelar på. Ja, det hela är mycket förlöjligande. Inget vinstintresse finns i sammanhanget, bara vad jag hoppas ett gott (och kanske lite elakt) skratt eller fniss från människor i samma politiska hörna som jag själv. Frågan är såklart om jag kan hamna i juridiskt trubbel genom att sprida detta? Tacksam för svar;)

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det som du eventuellt skulle kunna göra dig skyldig till är förtal som regleras i Brottsbalken (BrB) 5 kap 1 § (https://lagen.nu/1962:700#K5P1S1) . Enligt 7 kap. 4 § 14 TF (https://lagen.nu/1949:105#K7) är förtal ett tryckfrihetsbrott om gärningen begås genom tryckt skrift. 

För att förtal ska vara aktuellt krävs att man utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Bedömningen av om uppgiften ska anses vara nedsättande görs ur de kränkta personernas synvinkel, det krävs inte att påståendet är sant.

Du skriver att bilden är mycket förlöjligande och att personerna på bilderna säger saker som de aldrig skulle säga eller representera. Det är möjligt att detta skulle kunna dömas som förtal, men det beror på hur bilden ser ut och vad de säger. Att personerna på bilden är offentliga personer påverkar också bedömningen då de anses ”tåla” mer.

Ett mycket uppmärksammat mål i detta sammanhang är NJA1994 s.637 (https://lagen.nu/dom/nja/1994s637). I det fallet hade en tidning gjort ett reportage med rubriken "En smygtitt i kändisarnas hemliga fotoalbum". Reportaget innehöll fotomontage av offentliga personer i sexuella situationer där deras ansikten förenades med andras kroppar. Trots att det var tydligt att bilderna inte var äkta gav de enligt Högsta domstolen (HD) intrycket av att de var lössläppta och perversa. HD konstaterade att bilderna, särskilt i förening med reportaget i övrigt, var ägnade att utsätta dem för andras missaktning.

Enligt TF 7 kap 4 § p. 14 är det tillåtet att förtala någon om det var försvarligt att lämna uppgift i saken. I ett sådant fall krävs dock att man kan visa att uppgiften var sann vilket inte är möjligt i ditt fall.

Sammanfattningsvis kan sägas att det beror på hur ”grov” din karikatyr är, vilken bild den ger av personerna samt om det är rimligt att de kan uppfatta den som kränkande (framförallt med hänsyn till att de är offentliga personer). Om du känner dig osäker kan du alltid rådfråga en jurist som är specialist inom ämnet.

Hoppas du fått svar på din fråga,

Vänligen 

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Tryckfrihetsförordningen (TF)? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo