FrågaSTRAFFRÄTTÄrekränkning, 5 kap. BrB30/11/2015

Förtal att sprida rykten om att vara "Svingers"?

Vi har bott lite mer än ett år på ny ort. Vi har flyttat hit, köpt hus etc, till saken hör också att vi inte kände några människor här heller. Vi ville bara köpa ett hus vid havet och njuta resten av livet.För ett halv år sedan var jag och min man på pubkväll. Under den kvällen kom en för oss okänd man och satte sig och började prata med oss, till slut kom det fram att han och hans sambo var svingers och ville att vi skulle vara med, och som han sa " är det skönt så är detvskönt " ! Vårt svar till honom var att " sånt håller vi inte på med " !!!

Nu ett halv år senare har en granne spritt ut att det var vi som frågade dom, det graverande i detta är att det inte ens är dom som frågat oss!!!! Folk har insamhället har vänt oss ryggen, ingen pratar längre med oss. Vi har satsat alla pengar vi har på ett nytt liv och det blir så här. Vad kan vi göra???? Känner stor förtvivlan över detta, vi som par är helt normala i vårt sätt, inget är exceptionellt. Detta har skadat oss enormt. Vi försöker få vänner på en ny ort, nu går det inte.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Man skulle kunna bedöma det ni utsatts för som förtal i enlighet med 5:1 i Brottsbalken. Där står det ”Den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denna för andras missaktning, dömes för förtal till böter”. Det som blir aktuellt i ert fall är det sistnämna som jag fet-markerat.

För att det skall vara fråga om förtal krävs det att era grannar haft uppsåt att skada ert anseende på ett nedsättande vis. Det skall med andra ord ha velat skada ert rykte. Bedömningen av om det varit nedsättande eller inte skall göras utifrån ert perspektiv i den krets av människor ni befinner er i, i ert grannskap. Det betyder att kränkningen som sådan skall baseras på den uppfattning man har om sådana här sexuella hängivelser i ert grannskap. Om det är något som ses ned på mycket skulle man kunna hävda att det varit nedsättande att folk får uppfattningen att ni gör sådana saker som ni pratar om. Det krävs även att en grupp människor skall ha fått denna informationen, vilket det verkar som med tanke på andra grannars beteende.

Om man bedömer det som förtal, så kan ni vända er till polisen för att anmäla era grannar.

Jag hoppas detta varit hjälpsamt!

Med vänlig hälsning

Matilda BonaRådgivare
Hittade du inte det du sökte?