Förtal att sprida lögner om personer i en bok?

FRÅGA
En person har skrivit och publicerat en bok om sin hemkommun där det finns uppgifter där han om andra personer uppger osanningar och lögner . Är detta straffbart.?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brottet förtal

Det brott som ligger närmast beskrivningen i din fråga är förtal. (5 kap. 1 § brottsbalken). För att en handling ska utgöra förtal krävs att någon utpekas som brottslig, klandervärd eller på annat sätt beskrivs på ett sätt som typiskt sett innebär att personen utsätts för andras missaktning. För att det ska vara förtal räcker det alltså inte att uppgifterna om personerna är osanna. Det kan exempelvis krävas att personerna beskylls för att ha begått brott eller beskrivs leva på ett hemskt eller omoraliskt sätt utifrån samhällets generella uppfattning.

Undantag från brott

Det finns dock ett undantag som innebär att det kan vara tillåtet att lämna sådana uppgifter som egentligen utgör förtal. Undantaget kan bli aktuellt om uppgifterna var sanna, eller om det var rimligt att personen trodde att uppgifterna var sanna. Det krävs också att det var försvarligt att lämna uppgifterna. Att lämna klandervärda uppgifter om privatpersoner till allmänhet kan sällan vara försvarligt. Det finns sällan något försvarligt syfte att lämna uppgifter om privatperson. Om uppgifterna däremot rör offentliga personer, exempelvis politiker och därför har ett allmänintresse, eller om uppgifterna lämnas i ett annat godtagbart syfte, exempelvis i en anställningssituation, finns det större utrymme för att uppgiftslämnandet ska vara försvarligt.

Bedömningen i ditt fall

Utan närmare vetskap om vad det är för uppgifter som framgår i boken kan jag tyvärr inte göra någon mer exakt bedömning om handlingen utgör förtal. Det som blir avgörande är dock vad det är för uppgifter, om personen som skrev boken hade skäl att tro att uppgifterna var sanna och om det kan anses försvarligt att lämna uppgifterna, främst beroende på vilka personerna som utpekas är.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Jakob Hambert
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll