Förtal att sprida film med sovande kollega?

En arbetskamrat har spelat in en film där det framgår att jag sover under arbetstid. Jag arbetar natt. På ett äldreboende inom kommunen. Filmen är inte mer än några minuter lång. Filmen har han skickat till facket som visat den för arbetsgivaren. Får facket visa den för arbetsgivaren? Vet inte hur gammal den är. Men finns det någon tidsgräns för när den spelades in? Har blivit tillfälligt förflyttad i 6 månader med en förlust på ca 6000 kr per månad p g a detta. Samt en skriftlig varning som väntar...

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Om filmningen skedde tidigast den 1 juli i år skulle det möjligen kunna bli frågan om kränkande fotografering enligt brottsbalken 6 kap. 4 a § (se https://lagen.nu/1962:700#K4P6a)  eftersom du filmats olovligen och i hemlighet . Detta kräver dock att du befunnit dig i ett bostadsrum på äldreboendet när du filmats. Dessutom finns ett försvarlighetsundantag i andra stycket som innebär att din arbetskamrat inte kan dömas för kränkande fotografering om filmningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter var försvarlig. Det finns dock ännu ingen praxis som behandlar försvarlighetsundantaget så det är svårt att göra en riktig bedömning av just detta.

Mer sannolikt kan bestämmelsen om förtal i brottsbalken 5 kap. 1 § (se https://lagen.nu/1962:700#K5P1S1) komma att aktualiseras. Med förtal menas att man pekar ut någon annan som brottslig eller klandervärd eller sprider någon annan uppgift om en annan person som är ägnad att utsatte denne för andras missaktning.

En film kan räknas som en uppgift, och att visa att du sover under arbetstid kan vara ägnat att utsätta dig för andras missaktning. Uppgiften har dessutom spridits då din arbetskamrat skickade filmen till facket (och även när facket visade den för din arbetsgivare). Även här finns dock ett försvarlighetsundantag; om det var försvarligt att lämna uppgiften kan man inte dömas för förtal. Också här är bedömningen svår att göra utan att känna till närmare detaljer men det är möjligt att en domstol inte skulle anse det vara försvarligt i det här fallet och att agerandet därmed skulle utgöra förtal.

Det är dock viktigt att påpeka att förtal enligt brottsbalken 5 kap 5 § normalt inte faller under allmänt åtal, vilket innebär att du sannolikt kommer att få driva ett straffrättsligt enskilt åtal eller en civilrättslig skadeståndsprocess själv om det är frågan om förtal.

Hör gärna av dig om du undrar över något mer!

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”