Försvarsspray och överfallsalarm

FRÅGA
Hej,Vad säger lagen om förssvarspray i dessa tider då våld, misshandel, våldtäkter ökat. Flickor, pojkar, kvinnor, människor har rätt att försvara sig enligt 24 kap. 5 § brottsbalken. JA detta har vi förstått men människor i Sverige vill ha ja kräver ett förtydligande gällande rätten att använda förssvarspray och överfallslarm. Med Vänlig Hälsning
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt lag har du rätt att ta till nödvärn endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig t.ex. vid ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom, vid våld eller hot om våld och vid inbrott, (24 kap 1 § brottsbalken).

Det lagligt att använda försvarsspray och överfallsalarm för att avvärja uppkommen fara också för att hjälpa någon annan som utnyttjar sin rätt till nödvärn, (24 kap 5 § brottsbalken).

Rätten till nödvärn gäller dock inte pepparspray som omfattas av vapenlagen och därför kräver särskilt tillstånd, (1 kap 3 § e vapenlagen).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Isabella Arsov
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (192)
2021-11-21 Förmansorder 24:8 BrB
2021-11-19 Påverkar egendomens värde omfattningen av det våld man får använda sig av för att försvara sig i en nödvärnssituation?
2021-11-19 Finns det något rätt sätt att agera i självförsvar?
2021-11-14 Försvarlighet vid berövande av annans egendom

Alla besvarade frågor (97352)