Försvarsspray och överfallsalarm

Hej,

Vad säger lagen om förssvarspray i dessa tider då våld, misshandel, våldtäkter ökat. Flickor, pojkar, kvinnor, människor har rätt att försvara sig enligt 24 kap. 5 § brottsbalken. JA detta har vi förstått men människor i Sverige vill ha ja kräver ett förtydligande gällande rätten att använda förssvarspray och överfallslarm.

Med Vänlig Hälsning

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt lag har du rätt att ta till nödvärn endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig t.ex. vid ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom, vid våld eller hot om våld och vid inbrott, (24 kap 1 § brottsbalken).

Det lagligt att använda försvarsspray och överfallsalarm för att avvärja uppkommen fara också för att hjälpa någon annan som utnyttjar sin rätt till nödvärn, (24 kap 5 § brottsbalken).

Rätten till nödvärn gäller dock inte pepparspray som omfattas av vapenlagen och därför kräver särskilt tillstånd, (1 kap 3 § e vapenlagen).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Isabella ArsovRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Nödvärn och annan ansvarsfrihet? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo