Försvarlighet vid berövande av annans egendom

FRÅGA
Hej! Är ett bedrägeri, eller en stöld försvarlig om personen som utsätts för brottet uttryckt sig förolämpande, och detta var ett sätt att lära honom lite vett och etikett?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Som jag förstår det scenario du beskriver så har en person betett sig illa mot en annan person, och den utsatta personen väljer då att beröva den förste vissa ägodelar som en markering tillbaka.

Det finns ett antal olika grunder för ansvarsfrihet enligt vilka man kan gå fri från straff, trots att man begått en handling som motsvarar ett brott. Bland dessa märks b.la. nödvärn, tillfällig sinnesförvirring, samtycke med flera. De flesta av dessa ansvarsfrihetsgrunder återfinns i 24 kap. BrB medan vissa finns fastslagna i tidigare domar, exempelvis de av HD avgjorda målen NJA 2011 s. 563 och NJA 2012 s. 45.

Det finns egentligen ingen ansvarsfrihetsgrund som kan befria någon från ansvar för att denne har tagit annans egendom, närmast i syfte att markera att en person betett sig illa. Den ansvarsgrund som eventuellt skulle kunna aktualiseras är den om så kallad "social adekvans". Även om ett visst beteende eller handlande förvisso kan beskrivas med de ord som står i lagtexten om exempelvis stöld så kan personen som vidtagit åtgärden ändå gå fri på grund av regeln om social adekvans, om beteendet inte kan anses klandervärt tack vare att det är socialt acceptabelt. Om då de personer som är iblandande i scenariot är förälder / barn och föräldern väljer att beröva barnet några tillhörigheter i uppfostringssyfte är det möjlighet att föräldern går fri. Regeln om social adekvans tillämpas dock hyfsat restriktivt och är huvudsakligen tillämplig vid sportutövning och vid hälso- och sjukvård. Att regeln om social adekvans skulle tillämpas vid ett scenario vad gäller 2 parter som inte har en sådan nära relation till varandra som förälder / barn, där handlingen vidtas för att markera mot personen tycks det inte finnas något stöd för.

Sammantaget sett finns det alltså ingen grund för att anse att någon ska gå straffri för att ha tagit något som tillhör annan, på grund av att syftet var att lära personen vett och etikett.

Med vänlig hälsning,
Gustav Ottebo
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (199)
2022-01-14 Nödvärnsrätt vid misshandel
2022-01-01 Har jag rätt till nödvärn när någon hotar att ta mitt liv?
2021-12-30 Får man utöva nödvärn mot ett barn?
2021-12-29 Får man köra rattfull i en nödsituation?

Alla besvarade frågor (98657)