Försvarare vid åtal om ringa misshandel

2019-09-30 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hejsan. Jag blivit åtalad för ringa misshandel. Skötsam och aldrig straffad tidigare, även P-böter. Målsägande är 5 år gammal, en grannes son, som jag brukade vara snällt med honom, ge godis och sånt, men en dag när jag somnade under dagen började han knäcka på min lägenhets dörren och springa, igen och igen. Jag smekt honom på kinden och sa snällt att sluta med det, och det var det. Några månader sedan fick jag brev från polisen att jag har blivit misstänkt för misshandel. Målsägande säger att jag slog honom, och gjorde smärtan och rodnad i ansiktet. Det låter jättekonstigt, inget stämmer, de hade även nämnt fel datum för händelsen. Jag är mycket orolig över det, behöver jag en privat försvarare? Domstolen beslutet att det behövs inte att sätta in en offentlig försvarare. Jag läste att det kan bli straffat med fängelse, och det vill jag inte alls att hamna på. Vad kan jag förvänta mig för straff?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Överklaga beslut om offentlig försvarare

Det kan alltid vara bra att ha en försvarare som tillvaratar dina intressen i åtalsprocessen. Det går naturligtvis att anlita en privat försvarare, men då betalar man som regel själv för dennes kostnader. Det finns dock även en möjlighet att överklaga beslutet om offentlig försvarare. Överklagan ska ges in till tingsrätten och det behöver ske inom tre veckor från att du fick beslutet (52 kap. 1 § rättegångsbalken). En överklagan behöver innehålla uppgifter om vilket beslut som överklagas, vilken ändring man vill få till, vilka stöd man har för att beslutet är felaktigt, bevis för sina påståenden och vad bevisen ska bevisa (52 kap. 3 § 1 st. rättegångsbalken).

För att du ska få en offentlig försvarare krävs att domstolen anser att du har ett behov av en försvarare. Ett sådant behov kan vara med hänsyn till utredningen, exempelvis att bevisningen är omfattande eller svår för en enskild person att förhålla sig till. Det kan också vara med hänsyn till personliga förhållanden, exempelvis på grund av sjukdom eller andra svårigheter att företräda sig själv (21 kap. 3 a § 2 st. rättegångsbalken). Det är dock viktigt att komma ihåg att du, om du blir dömd för brottet, även vid en offentlig försvarare kan riskera att få betala hela eller en del av dennes kostnader, beroende på din inkomst.

I ditt fall blir det alltså viktigt att beskriva att du överklagar domstolens tidigare beslut om offentlig försvarare och att dessutom berätta varför du har ett behov av en offentlig försvarare.

Straff för ringa misshandel

Även om fängelse finns i straffskalan för ringa misshandel så är det ytterst sällan någon som gjort sig skyldig till brottet faktiskt döms till fängelse, speciellt inte om personen är ostraffad sedan tidigare. Skulle du bli dömd för det du är åtalad för är därför det troligaste straffet böter.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Jakob Hambert
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1022)
2020-05-31 Hur får polisen agera vid ett ingripande?
2020-05-29 Hur man anmäler en advokat som jobbar oetiskt ?
2020-05-29 Vad krävs för att väcka åtal?
2020-05-28 Stämma på falsk grund – en förtydling

Alla besvarade frågor (80546)