Förstört pass

FRÅGA
HejJag har kommit i kontakt med en kvinna, vars make bränt upp hennes pass. Efter att akut förts till kvinnojour av polisen. Passet var den enda identitetshandling hon hade. Jag undrar om maken begått en brottslig handling.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

När det gäller brottet skadegörelse enligt brottsbalken (BrB) 12 kap. 1 § så beskrivs handlingen som straffbar i att förstöra eller skada egendom till men för någon annan efter lagändring 2017. I doktrin så har detta kommenterats att det inte finns något krav på ekonomisk skada utan lagrummet tar sikte på att en person förändrar, förstör eller ändrar egendoms beskaffenhet till men för ägaren. Men innefattar även estetiskt- eller affektionsvärde på egendomen, alltså inte bara ekonomiskt värde.

I praktiken kan det dock vara något av en uppförsbacke att få en person dömd eftersom brottets art kan bedömas som ringa eftersom passet går att ersätta, inte kan tillskrivas något affektionsvärde och handlingen i sig har heller inte något ekonomiskt värde.

Däremot kan detta vara ett led som hjälper till att stärka åtalspunkten grov kvinnofridskränkning enligt BrB 4 kap 4 a §, vilket förstås är en viktig aspekt i din fråga.

Oavsett så ska självklart detta anmälas till polis, dels för att anmäla att passet blivit förstört men också som ett led i det som händer i kvinnans liv som gör att hon hamnat hos kvinnojouren. Förstörelsen av passet är, får man förmoda, enbart en av flera omständigheter som behöver komma till polisens kännedom. Kvinnan behöver sätta sig hos polis/förundersökningsledare och gå igenom samtliga händelser som sammantaget kan bilda en bredare bild för en åklagare och en större åtalspunkt än att maken förstört hennes pass.

Hoppas du fått svar och hjälp på vägen!

Lycka till!

AnnaSara Jarius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB (109)
2020-06-30 Hur anmäler jag en person som orsakade skada hos oss?
2020-06-30 Är stenkastning mot fönster ett brott och vad kan straffet bli?
2020-06-25 Skadegörelse vid fotbollspel
2020-05-26 Om man krossar en fönsterruta till ett skyltfönster, vad kan det bli för straff?

Alla besvarade frågor (81793)