Förstadagsintyg vid vård av barn

2020-03-31 i Sjuk
FRÅGA
Kan en arbetsgivare kräva forstadagsintyg för vård av barn?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I vissa situationer kan arbetsgivaren begära att arbetstagaren visar läkarintyg första sjukdagen, vilket innebär att den anställde ska visa upp ett förstadagsintyg. Utifrån din fråga tolkar jag det som att du vill veta om din arbetsgivare har rätt att kräva läkarintyg för att ditt barn är sjukt och att du därmed också ska ha rätt till ledighet. Arbetsgivaren kan kräva ett förstadagsintyg om det finns särskilda skäl till det.

I rättsfallet AD 2013 nr 63(se här) konstaterade Arbetsdomstolen att arbetsgivaren inte har rätt att kräva läkarintyg från arbetstagaren avseende barnets sjukdom när det gäller ledighet för VAB. Om barnet skulle vara sjuk längre än sju dagar (inklusive helgdagar) är du som vabbar skyldig att visa upp ett läkarintyg för Försäkringskassan. Din arbetsgivare har dock inte rätt att kräva läkarintyg från varken dig eller från Försäkringskassan.

I vissa kollektivavtal kan det finnas krav på att arbetstagaren visar upp ett utdrag från Försäkringskassan med antalet dagar föräldrapenning, detta bland annat för att arbetsgivaren ska kunna kontrollera rätten till föräldralön.

Trots att arbetstagaren inte har någon skyldighet att lämna ett läkarintyg till arbetsgivaren, kan denne be att du lämnar ett intyg till Försäkringskassan om att de mottagit anmälan om VAB.

Carolina Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sjuk (199)
2020-11-23 Påverkas sjukpenningen vid lön under uppsägningstiden?
2020-11-21 Har visstidsanställd rätt till sjuklön?
2020-11-18 Sjuklön eller sjukpenning vid återinsjuknande
2020-11-13 Har du rätt till sjuklön som timanställd?

Alla besvarade frågor (86443)