Förstadagsintyg från tidigare eller pågående sjuklöneperiod

2016-09-19 i Sjuk
FRÅGA
Jag har en fråga gällande sjukskrivning.I de fall arbetsgivaren angett att de har rätt att kräva läkarintyg från 1:a sjukdag, kan de göra det retroaktivt? Exempelvis om jag anmältmig sjuk och inte arbetat några dagar sen återgår jag i tjänst men blir sen sjuk igen – kan arbetsgivaren kräva läkarintyg fr o m första tillfället trots att jag däremellanarbetat och att de inte vid sjukanmälan för första perioden krävde något läkarintyg?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelserna om sjuklön regleras i lagen om sjuklön. Sjuklöneperioden avser dag 1-14 från och med dagen för sjukskrivning och är den tid då din arbetsgivare är skyldig att utbetala sjuklön (bortsett från dag 1, som är en karensdag då ingen sjuklön ska utgå), se 6 § 1 stycket 1 punkten samt 7 § 1 stycket lagen om sjuklön. Från och med den sjunde kalenderdagen dagen efter sjukanmälan måste du uppvisa läkarintyg för att arbetsgivaren ska vara skyldig att utbetala fortsatt sjuklön, se 8 § 2 stycket lagen om sjuklön.

Enligt 10 a § 1 stycket lagen om sjuklön får arbetsgivaren, om det finns särskilda skäl, ålägga dig att uppvisa ett läkarintyg från och med den första sjukdagen i varje kommande sjuklöneperiod. Detta innebär att arbetsgivaren inte har rätt att kräva ett förstadagsintyg från vare sig en tidigare eller en pågående sjuklöneperiod.

Jag skulle rekommendera att du omedelbart kontaktar ditt fackförbund för vidare råd och stöd.

Med vänlig hälsning,

Robert Byrde
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll