Först timanställd, sedan tillsvidareanställd. Hur påverkas uppsägningstiden?

Hej!

Blir eventuellt uppsagd p.g.a arbetsbrist och de jobbar med LAS-listan just nu för att försöka omplacera några, de som ej omplaceras blir arbetsbefriade med lön under sin uppsägningstid.

Uppsägningstiden är uträknad utifrån hur länge du varit anställd och jag var de första åren anställd som timmis (p.g.a studier samt frilansuppdrag)men har inte haft en avbruten anställning, bara olika anställningsformer fram tills för några år sen då jag blev tillsvidareanställd. Den första informationen jag fick var att jag kunde tillgodoräkna mig anställningstiden som timmis och då ha varit anställd sammanhängande i 10år och ha en uppsägningstid på 6mån. Men igår ändrade de sig och sa att jag bara kan tillgodoräkna mig faktisk arbetad tid från timmistiden, alltså BARA när jag varit i tjänst, detta utgör en ekonomisk skillnad i pengar för mig om ca 100 000kr så jag vill veta vad som gäller. Kan jag tillgodoräkna hela min anställningstid eller enbart tjänstgjorda timmar?

Vänligen/Alexandra

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Mycket riktigt görs beräkningen av uppsägningstiden utifrån den sammanlagda anställningstiden en arbetstagare har haft hos arbetsgivaren. Det finns dock ingen definition i lag vad anställningstid är eller hur den beräknas, utan enbart hur olika anställningstider kan räknas ihop.

En "timmis" (d.v.s. "timanställning") är ingen enligt lag giltig anställningsform, utan betecknas som "allmän visstidsanställning". Eftersom det inte finns några regler som säger hur kort en visstidsanställning får vara kan en anställning bestå i t.ex. bara ett par timmar. Det innebär att om du blir anställd för att arbeta fem timmar en dag, och tre timmar nästa dag, är det juridiskt sett två visstidsanställningar.

Utifrån det du sagt är mitt svar på din fråga att det enbart är den faktiskt arbetade tid du kan tillgodoräkna dig under din tid som "timmis". Om du t.ex. under en ettårsperiod arbetat 50 st 10-timmarspass har du haft 50 visstidsanställningar och har 500 timmar i anställningstid, och inte ett år.

Däremot, om du har ett anställningsavtal, eller anställningsbevis, som säger att du ska jobba vid behov under en viss tidsperiod är din anställningstid lika med tiden för den perioden.

Vad gäller din tillsvidareanställning kan du tillgodoräkna dig hela den tid du varit tillsvidareanställd, även om du periodvis varit frånvarande under den tiden.

Avslutningsvis råder jag dig att se över ditt anställningsavtal/-bevis från "timmis"-tiden (om ett sådant finns), och ditt kollektivavtal om du och din arbetsgivare är bunden till ett, för att se om det stadgar någonting annat.

Är du medlem i en facklig organisation kan du ta hjälp av den.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jakob AxelssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo