Först avliden makes arvingars andel, när efterlevande make avlidit

2019-10-17 i Make
FRÅGA
Tack för bra svar gällande vem som ärver gifta makar utan barn. Har förstått att båda sidornas syskon ärver när båda är döda. Nu till nästa fråga. Min mosters man dog på 60-talet. Då gjordes en bouppteckning till ett värde av 6600:- Betyder det att min mosters mans syskon får ärva 3300:- nu när båda är döda eller indexuppräknas dessa pengar?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I detta svar kommer jag att hänvisa till ärvdabalken (ÄB).

Först och främst kan jag säga att föräldrar ärver före syskon. Är en förälder död ärver syskon till den avlidne det som denna förälder skulle ha ärvt (2 kap 2 § ÄB).

Din nästa fråga rör när efterlevande makar som det kallas ärver med fri förfoganderätt (eller sekundosuccession), som en skyddsmekanism för att efterlevande makar inte ska drabbas alltför hårt ekonomiskt av dödsfallet. Till skillnad från vanligt arv får efterlevande makar inte äganderätt till arvgodset utan endast rätt att fritt förfoga över den avlidne makens gods (i praktiken innebär detta att man får göra mer eller mindre vad som helst förutom att skänka bort godset). Arvgodset tillfaller sedan den först avlidne makens arvingar när även den efterlevande maken avlidit. Jag vill betona detta för att markera den skillnad som finns mellan makars och släktingars rätt till den avlidnes egendomar, så att denna är tydlig inte bara för dig utan även för personer som kan tänkas googla fram detta svar med liknande frågor.

Nu till din egentliga fråga: När din mosters man dog, fick din moster ärva en viss andel med fri förfoganderätt. Samma andel av sina totala egendomar som denna andel motsvarade för din moster, ska nu gå i arv till hennes mans syskon (3 kap 2 § ÄB). Låt mig förtydliga med några räkneexempel: Efter din mosters mans bortgång tillföll din moster 50 000 kr med fri förfoganderätt, och hon hade själv tillgångar om 50 000 kr. Andelen motsvarar således 1/2. Om din moster vid sin bortgång disponerade över 1 000 000 kr, ska 500 000 kr tillfalla hennes mans syskon. Låt säga att din moster istället fick 50 000 kr med fri förfoganderätt, men själv ägde 100 000 kr. Andelen är nu 1/3. Disponerar hon vid sin bortgång över 1 000 000 kr, tillfaller 333 333 kr hennes mans syskon.

Svaret är således att det varken är summan som tillföll din moster med fri förfoganderätt eller en index-reglering av samma summa som ska tillfalla hennes mans syskon, utan en omräkning av hur pengarna utvecklats i det specifika fallet.

Vänligen

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Make (399)
2020-02-15 Efterlevande makes rätt att bestämma bodelningens omfattning
2020-02-11 Kommer mina sparkonton ärvas av min hustrus arvingar?
2020-02-04 Ärver mitt barn eller min make mig när jag dör om jag har äktenskapsförord?
2020-01-31 Äktenskapsförord och arvsregler för makar

Alla besvarade frågor (77187)