Försörjningsstöd och bedömning av normöverskott

2017-11-05 i Myndigheter
FRÅGA
Hej kan de sociala begära att man ska ha levt på existens minimum 3 månader innan ansökan om ekonomisk stöd och hur länge kan de sociala neka mig ekonomisk stöd då de hävdar att jag haft en normöverskott från i somras?Som det ser ut nu kommer de bifalla min ansökan om försörjningsstöd/nödhjälp i bästa fall februari 2018. Finns det stöd i lagen för det?Kan en kommun dribbla om skälig levnadsnivå hur som helst?Mvh Ari Hannula.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Man behöver inte ha levt på existensminimum i 3 månader för att vara berättigad bistånd. Enligt praxis kan dock socialtjänsten i sin bedömning om rätt till bistånd ta hänsyn till redan förbrukade medel upp till 3 månader framåt i tiden från ansökan om bistånd och i undantagsfall även längre.

När en bedömning om rätt till bistånd görs så utreder man först den enskildes ekonomi och möjligheterna att tillgodose sitt behov på annat sätt. Därefter räknar man ut den sökandes behov av bistånd för skäliga kostnader såsom kläder, skor, hälsa och hygien exempelvis. Detta beräknas utefter riksnormen som nu ligger på 3 930 kr i månaden för en person som bor ensam. Till detta adderas sedan skäliga kostnader för boende, hushållsel m.m. Det beloppet man får subtraheras sedan från den sökandes inkomster. Är beloppet negativt så har man generellt sett rätt till bistånd.

Exempel: X har inkomster på 4 000 kr i månaden. Levnadskostander på 3 930 kr och boendekostnad på 5 000 kr i månaden. 4 000 - 8 930 = - 4 930
Eftersom att X nettobelopp blir negativt så har X rätt till bistånd. (Beakta att detta är ett generaliserande exempel där jag inte tar upp några andra omständigheter).

Men om X 2 månader tidigare blev sparkad från sitt jobb och därmed tidigare haft inkomster samt fick lön 1 månad innan ansökan om bistånd så tar man med den inkomsten i bedömningen om rätt till bistånd. Om beräkningen med inkomsten istället leder till ett normöverskott så har X inte rätt till bistånd. Man räknar med denna inkomst för att det anses att varje enskild har ett ansvar att planera sin ekonomi att räcka även för viss framtid framöver. Detta ansvar beror dock på hur omständigheterna ser ut. Det beror således på om den enskilde bör kunnat förutse att denne för viss tid framöver inte kommer ha samma inkomst som tidigare och därmed bör lägga undan pengar för denna tid.

Sammanfattning:

Varje enskild har visst ansvar för sin sociala situation. SOL 1:1

Rätten till bistånd aktualiseras om man inte kan tillgodose sina behov på annat sätt. Man ska genom biståndet försäkras en skälig levnadsnivå. SOL 4:1

Skäliga levnadskostnader beräknas efter riksnormen. Utanför riksnormen adderas även skäliga kostnader för exempelvis boende. SOL 4:3

Vid bedömningen om rätt till bistånd får socialtjänsten ta hänsyn till redan förbrukade medel om den sökande bör kunnat förutse att dennes ekonomi inom en nära framtid kommer att bli ansträngd.
Vid en ansökan har socialtjänsten möjlighet att beakta inkomster upp till 3 månader framåt och i undantagsfall längre (det är inte frågan om att man ska ha levt på existensminimum). Se rättsfallet HFD mål nr 342 - 16.
Jag rekommenderar att du läser rättsfallet i sin helhet om du har möjlighet då det väl belyser hur bedömningen om rätt till bistånd skall gå till.

Har du således tidigare haft inkomster som socialtjänsten tar med i sin bedömning och de anser att du borde förutsett att din ekonomi för tiden framöver kommer vara ansträngd samt att du hade klarat dig på denna inkomst fram tills februari så har de fog för sin bedömning.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Johan Luca
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (436)
2021-09-15 Hur kan man bestrida ett negativt beslut om kontakt från kriminalvården?
2021-08-31 Hur får jag veta varför Försvarsmakten nekat mig?
2021-08-31 Vad gör man när en myndighet agerat felaktigt?
2021-08-25 Allmänt om byggnadsverk intill olika typer av tomtgränser och förhållandet till detaljplan

Alla besvarade frågor (95724)