Försörjningsstöd för gymnasiestuderande

Jag undrar över föräldrars försörjningsansvar under pågående gymnasiestudier. Enligt föräldrabalken sträcker ju sig detta fram till att man är 18 eller fram till man är 21, om man studerar på gymnasienivå. En vän till mig uppbär försörjningsstöd under tiden hen studerat på gymnasium eftersom föräldrarna av olika anledningar ej kan ta försörjningsansvar. Till följd av svår sjukdom, styrkt med läkarintyg, behöver vännen nu ytterligare en termin för att komplettera och ta studenten. Enligt handläggaren på försörjningsstöd gäller försörjningsansvaret (som socialnämnden hittills alltså gått in och kompenserat för) dock inte fram till man fyller 21, utan fram till den termin man fyller 21. Då min vän fyller 21 sent i oktober har hen nu fått svar om att hen ska ta lån via CSN för höstterminsstudierna, som alltså är på fortsatt gymnasienivå.

Lång historia kort - har handläggaren rätt i att föräldrars försörjningsansvar sträcker sig till den termin, och inte den dag, man som gymnasiestuderande fyller 21?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Föräldrarnas försörjningsstöd regleras i 7 kap. 1 § 2 stycket föräldrabalken. Föräldrarnas ansvar upphör när barnet fyller arton år eller så länge barnet går i skolan, dock längst tills barnet fyller tjugoett år.

Bistånd från socialnämnden är alltid individuellt behovsprövat. Enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen ska man uttömma alla andra möjligheter till försörjning innan försörjningsstöd kan beviljas. Om behovet kan tillgodoses på annat sätt, t.ex. genom CSN så beviljas inte försörjningsstöd. Enligt studiestödslagen kan man få studiebidrag och studielån från och med andra halvåret då den studerande fyller 20 år (se 3 kap. 2 § 2 stycket studiestödslagen).

För att sammanfatta: handläggaren har fel i att säga att föräldrarnas försörjningsansvar sträcker sig till den termin och inte den dag som gymnasiestuderande barnet fyller 21. Handläggaren kan dock neka försörjningsstöd då det finns andra sätt för den studerande att försörja sig.

Vänligen

Roksana JurenczykRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Myndigheter? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000