Försörjningsplikt under betänketid vid skilsmässa

Om den ena får försjörningsskyldighet under betänketiden vid skilsmässa. Hur räknar man ut hur mycket hen ska betala?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om skilsmässa och försörjningsplikt finns i Äktenskapsbalken (ÄktB).

Under betänketiden är ni fortfarande gifta och då ska bägge makar bidra till hushållet utifrån sin egen förmåga (6 kap 1§ ÄktB). Om den ena maken inte kan bidra med tillräckligt mycket för att täcka sina personliga behov eller de betalningar den maken ombesörjer för familjens hushåll ska den andre maken skjuta till de pengar som behövs (6 kap. 2§ ÄktB). Skulle makarna inte bo tillsammans under betänketiden kan försörjningsplikten också fullgöras genom underhållsbidrag (6 kap. 6 § 1st ÄktB).

Gällande uträkningen av försörjningsplikten blir det alltså en bedömning dels av vad makarna själva kan betala och vilka personliga behov de har. Kan maken som behöver ekonomiskt stöd inte betala något alls kan försörjningsskyldigheten bli större likväl som den blir mindre om maken kan betala mycket själv. Meningen är att makarna ska kunna leva på samma standard under äktenskapet och det är detta som avgör hur mycket man ska betala. Försörjningsplikten avgörs alltså av en bedömning av makarnas situation och jag kan inte ge dig ett tydligare svar än så här gällande hur man ska räkna ut hur mycket man ska betala utan mer information. Jag hoppas att jag ändå lyckats reda ut reglerna lite för dig.

Med vänlig hälsning,

Emelie LövgrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”