Försörjningsbidrag

2017-06-29 i Myndigheter
FRÅGA
Hej! Jag är en kvinna på 45 år som studerat på högskola under våren. Under denna sommar har jag sökt flera jobb men inte hittat någonting. Jag har inte rätt till någon A-kassa då jag har studerat tidigare. Nu har jag ansökt om försörjningsstöd men har fått avslag redan på förhand med motiveringen att han som jag är gift med ska försörja mig. Vi bor på skilda adresser sedan mer än ett år tillbaka och därför anser jag att våra inkomster inte kan räknas ihop då jag inte får några pengar från honom. Jag anser att socialtjänsten har gjort fel och kommer därför att överklaga ärendet. Önskar svar så fort som möjligt! Vänliga hälsningar Annika
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att få rätt till försörjningsstöd krävs att det inte finns något sätt att lösa problemet. Det innebär att man måste sökt andra förmåner och att sökande inte kan få sina behov tillgodosedda på annat sätt, (se 4 kap. 1 § SoL). I ditt fall grundar socialtjänsten sin bedömning på att du har ekonomiska tillgångar i form av en försörjningsplikt från din make. Enligt 6 kap. 1 § ÄB är makar skyldiga att hjälpa varandra ekonomiskt. Ekonomiskt bistånd bedöms även gemensamt för makar. Om din make inte kan försörja dig finns goda chanser att du ska beviljas försörjningsstöd.

Hoppas du fick svar på din fråga. Återkom vid eventuella funderingar.

Vänligen,

Robert Green
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?