Försök till knivhuggning - Brottsrubricering och straff

hej! Om en person bär med sig en morakniv och sedan försöker knivhugga någon med den? Vilka lagar bryter hen mot då? Och vad blir straffet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De bestämmelser som aktualiseras är brott mot liv och hälsa som du finner i 3 kap. Brottsbalken (BrB). Beroende på omständigheterna i det enskilda fallet kan gärningen antingen rubriceras som försök till (grov) misshandel eller försök till mord eller dråp, se 3 kap. 11 § och 23 kap. 1 § BrB. Rubriceringen beror på gärningspersonens avsikter med handlingen. Om gärningspersonen haft för avsikt att endast skada personen rubriceras gärningen som försök till misshandel, 3 kap. 5 och 11 §§ BrB. Eftersom det är förenat med livsfara att knivhugga någon skulle misshandeln troligen betraktas som grov, se 3 kap. 6 § BrB. I det fall gärningspersonen istället haft för avsikt att döda, aktualiseras försök till mord alternativt dråp, 3 kap. 1-2 och 11 §§ BrB.

Om personen burit med sig kniv på allmän plats kan det även bli fråga om brott mot knivlagen, se 1 och 4 §§ lag om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål. Detta brott konsumeras dock troligen av de allvarligare försöksbrotten. Detta innebär att man endast döms för försöksbrotten som jag beskrivit ovan och inte för brott mot knivlagen.

Straffet beror på omständigheterna och flertalet faktorer i det enskilda fallet. För varje brott finns en straffskala som anger det lägsta respektive högsta straffet som man kan få för ett brott. Straffskalan för grov misshandel är 1-6 års fängelse, för mord 10-18 år eller livstid och för dråp 6-10 års fängelse. Eftersom brottet inte är fullbordat kan straffet bli lägre och om det rubriceras som grov misshandel behöver straffet inte bli fängelse, 23 kap. 1 § 2 st. BrB. Då aktualiseras istället andra påföljder såsom skyddstillsyn och villkorlig dom.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Hanna LindstenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo