Försök till grov misshandel - påföljd.

FRÅGA
Min kompis blev dömd för 4 fall av misshandel samt ett fall av försök till misshandel till skyddstillsyn + 3 månaders fängelse med särskild föreskrift om att han ska genomgå vård som frivården tillsammans med socialtjänsten bestämmer (skulle annars blivit fängelse 1 år) Innan den här domen hade kommit, begick han ett nytt brott och är nu misstänkt för två fall av försök till grov misshandel med kniv, samma tillfälle men mot två personer. Vad kan hans nästa påföljd bli om han blir dömd?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Det är svårt att förutse vad påföljden blir då jag inte känner till alla omständigheter. För försök till grov misshandel döms man i enlighet med 3 kap 6 §, 3 kap 11 § och 23 kap 1 § BrB. Straff för försök bestäms högst till vad som gäller för fullbordat brott och får inte sättas under fängelse om lägsta straff för det fullbordade brottet är fängelse i två år eller därutöver 23 kap 1 § Br. Detta betyder att straffet bör inte vara lägre än fängelse på viss tid om minimistraffet för grov misshandel är fängelse i två år. För grov misshandel är det lägsta straffet ett år och sex månader. Det betyder att domstolen kan välja en alternativ påföljd än fängelse, men det kanske inte skulle bli aktuellt eftersom vederbörande är dömd för tidigare brottslighet av samma art, och därför är fängelse inte helt uteslutet.

Jag hoppas du fick svar på din fråga, och du är välkommen att återkomma om du har fler frågor.

Aya Alwan
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?