Förskottssemester

FRÅGA
Hej!Jag har en fråga om semester i förskott. Min arbetsgivare ska börja använda förskottssemester från och med nästa år. Det ska då gälla alla som blir anställda efter 1a april och kommer inte gälla oss som är anställda sedan innan. Kan arbetsgivaren göra så? Vi har inte kollektivavtal. Tack för klargörande!
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

Ja, arbetsgivaren kan bestämma att erbjuda förskottssemester för de anställda som inte har intjänade semesterdagar. Rätten till förskottssemester regleras i ditt personliga anställningsavtal eller i ett kollektivavtal. Om facket har uttalat att alla anställda ska erbjudas förskottssemester bör detta vara en tolkning de gör av antingen kollektivavtal eller god sed på arbetsmarknaden.

Rätt till ersättning när du tar ut semesterledighet, semesterlön, är något som du måste tjäna in i förväg. Om du är nyanställd, är det högst troligt att du inte tjänat in semesterlön för alla de semesterdagar du har rätt att ta ut därför erbjuder vissa arbetsgivare förskotts-semester till nyanställda. Förskottssemester innebär att arbetstagaren får ordinarie lön under förskottssemestern, men samtidigt uppstår en skuld till arbetsgivaren. Denna semesterskuld för obetalda semesterdagar kan senare dras av från din lön. Semesterförskott är inget du kan kräva och det är inte heller något du måste tacka ja till, om du inte vill. När förskottssemester förekommer brukar man i förväg komma överens om hur många dagar som ska omfattas.

Hoppas att detta besvarar din fråga!

Vänligen,

Jessica Konduk
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Semester och semesterersättning (303)
2020-05-31 Kan jag kräva semesterdagar i pengar?
2020-05-31 Ger föräldraledighet rätt till betald semester?
2020-05-30 Fråga om när semesterersättning ska betalas ut vid anställningens upphörande
2020-05-26 Har man som säsongsanställd rätt till semesterersättning?

Alla besvarade frågor (80678)