Förskottsbetalning till körskola som gått i konkurs

2017-10-25 i Konkurs
FRÅGA
Hej, jag har betalat 14,000 kr. i förskott till en körskola som har nu gått i konkurs. Nu undrar jag om jag har rätt att kräva mina pengar eller åtminstone en del av pengarna tillbaka. I så fall vart skall jag vända mig till?Tack på förhand,FOKS
SVAR

Hej!

Att få tillbaka pengar som har betalts in i förskott till ett företag som gått i konkurs är väldigt svårt. De 14 000 kr du betalt till utgör en fordran mot körskolan till följd av kontraktsbrott, eftersom de inte kommer fullfölja sin del av avtalet. Denna fordran kan du bevaka i konkursen. För att få utdelning för sin fordran i konkursen krävs i regel att fordran är förenad med en så kallad förmånsrätt enligt förmånsrättslagen. Din fordran saknar dessvärre med största sannolikhet en sådan förmånsrätt och kommer troligen anses som en oprioriterad fordran. En oprioriterad fordran betalas om det finns pengar kvar efter alla fordringar med förmånsrätt fått betalt. Detta är tyvärr inte särskilt vanligt och om så är fallet får man i regel bara några få procent av vad ens fordran faktiskt är.

Det jag rekommenderar dig att göra är att bevaka din fordran i körskolans konkurs, för att förhoppningsvis kunna få tillbaka åtminstone något av de du betalat in. Detta gör du lättast genom att kontakta kronofogdens kundtjänst för att få reda på vem som är konkursförvaltare för körskolans konkurs. Därefter meddelar du konkursförvaltaren att du har en fordran mot körskolan. Då kommer du meddelas om du kommer få någon utdelning i konkursen.

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (266)
2021-09-07 Kan en gäldenär i en konkurs ansöka om skadestånd?
2021-08-16 Kan man försätta ett dödsbo i konkurs?
2021-07-31 Vad händer om dödsboet har stora skulder?
2021-06-06 Vem ska betala konkursförvaltarens arvode?

Alla besvarade frågor (95693)