Förskott av arv enligt ärvdabalken

Jag har fått en bil av min pappa i födelsedagspresent som kostade 32,000 kr. Nu har han gått bort och mamma finns inte heller längre. Har min bror och syster rätt att få samma summa pengar nu när vi ska ha bouppteckning?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad gäller bilen du fått i gåva av din far ska den ses som förskott av arv om inget annat är angett enligt 6 kap. 1 § Ärvdabalk (1958:637) (ÄB). För att det inte skall ses som förskott av arv krävs exempelvis att det finns ett gåvobrev som uttryckligen anger att så är fallet.

Regleringen innebär att ditt arv nu ska minskas med värdet av bilen dvs. 32 000 kr. Avräkningen baseras på det värdet som rådde vid gåvotidpunkten enligt 6 kap. 3 § ÄB. Om avräkning inte kan ske fullt ut behöver du inte "lämna tillbaka" någon del och ditt totala arv blir således större enligt 6 kap. 4 § ÄB.

Ärvdabalken hittar du här.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,


Anna StåhlkloRådgivare
Public question details image