Testamente föreskriver taxeringsvärde som grund, vad händer med laglott

FRÅGA
Min mors fastighet är taxerad till 4.660.000 kr och har ett marknadsvärde på ca. 10.000.000 kr. Enligt mammas testamente ska min bror få ta över fastigheten mot att han löser ut min syster och mig med vardera 1/3 av taxeringsvärdet. Dödsboets övriga tillgångar, förutom lösöre, uppgår till ca. 640.000 kr och skulderna är 1.400.000 kr. Inget sägs om att min syster och jag endast ska få vår laglott. Nu hävdar vår bror att skrivningen om 1/3 innebär att mammas vilja är att vi två bara har rätt till vår laglott medan han ska ärva resten. Om så är fallet, ska laglotten beräknas på tax.värdet eller marknadsvärdet ?Hur ska vi agera?
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det är svårt att uttala mig om hur testamentet ska tolkas utan att ha läst det, men utifrån din beskrivning verkar det inte som din mors uttryckliga vilja var att du och din syster bara ska ärva laglotten. Det kan däremot bli en konsekvens av det sätt på vilket er mor utformat testamentet att du och din systers laglott blir kränkt.

Skulle det visa sig att ni genom att följa testamentet skulle få ut mindre än en halv arvslott är laglotten kränkt. Det finns då möjlighet att begära jämkning av testamentet. Detta ska göras inom 6 månader (7 kap. 3 § Ärvdabalken (ÄB)). Enligt min bedömning måste det vara marknadsvärdet som utgör grunden för beräkning av laglotten annars skulle ju skyddet kunna kringgås.

Låt oss göra en enkel beräkning.

Enligt testamente: En tredjedel av taxeringsvärdet är 1 553 333 kr

Laglott: 10 640 000 (10 000 000 + 640 000) - 1 400 000 = 9 240 000 kr. Delat på tre arvslotter blir det 3 080 000 kr. Halva arvslotten är laglotten (7 kap. 1 § ÄB). Det blir alltså 1 540 000 kr.

1 553 333 kr och 1 540 000 kr är ju nästan lika stora. Enligt denna enkla beräkning tycks det inte finnas något att tjäna på att begära jämkning av testamentet.

Sammanfattningsvis tolkar jag utifrån din beskrivning som att testamentet inte föreskriver att ni bara ska få ut laglott. Å andra sidan utifrån en enkel beräkning verkar beloppet på det som ni förordnats ungefär motsvara en laglott. Om ni känner er osäkra på hur ni ska göra så råder jag er att kontakta en jurist.

Franck Olofsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom (24)
2021-07-17 Testamente föreskriver taxeringsvärde som grund, vad händer med laglott
2021-06-18 Kan man ändra i en avliden persons testamente?
2021-04-06 Arvsrätt mellan syskon
2020-11-24 Preskription av arv

Alla besvarade frågor (95720)