Kan man ändra i en avliden persons testamente?

FRÅGA
Hej! Min exmake har fått en testamente från hans syster han ägde allt hennes egendom och han blev alvarlig sjuk och har skrivit en ny testamente till hans exmaka sen han dog men inte hans syster som lever med demente sjukdom. Var ska han hände med testamente eftersom hans syster leve fortfarande, kan man ändra en testamente?
SVAR

Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att din fråga handlar dels om huruvida det är möjligt att ändra i en avliden persons testamente, dels om testamentes rättsverkan när det berör en person med demens. Nedan kommer jag redogöra för om det går att ändra i den avlidnes testamente och sedan för rättsverkningarna av att den sjuke själv upprättar ett testamente.

Kan man ändra i en avliden persons testamente?

Nej, man kan inte ändra ett testamente efter testatorns bortgång.

Har din exmake ägt hans systers egendom med full äganderätt så kommer den egendomen tillfalla hans exmaka enligt hans testamente. Syskon har heller inte någon lagstadgad rätt till laglott, vilket innebär att det är fullt möjligt för din exmake att testamentera bort all sin kvarlåtenskap till andra än hans syster. Är det däremot så att han endast förvaltat systerns egendom i egenskap av exempelvis förvaltare eller god man, så är egendomen inte hans egendom och kan därmed inte testamenteras bort i och med att det endast är möjligt att testamentera bort sin egna egendom.

Testamente upprättat under påverkan av psykisk störning (demens)

Vad gäller den egendom som din syster har rätt till kan hon skapa ett eget testamente under vissa förutsättningar.

För att ett testamente ska vara giltigt så måste vissa formkrav vara uppfyllda, exempelvis ska testamentet vara skriftligt och bevittnat av två personer, annars är testamentet inte giltigt (10 kap. 1 § ärvdabalken och 13 kap. 1 § ärvdabalken). Vidare är ett testamente heller inte giltigt om det är upprättat under påverkan av psykisk störning (13 kap. 2 § ärvdabalken). Att någon lider av demens utesluter dock inte i sig möjligheten för denne att skapa ett testamente, eftersom sjukdomen inte nödvändigtvis innebär att personen i fråga inte förstår innebörden av vad den gör. En dement person kan alltså upprätta ett fullt giltigt testamente under förutsättning att personen i den stunden inte är påverkad av sin sjukdom.

Din exmakes syster kan alltså skriva ett nytt testamente under förutsättning att hon förstår vad hon gör och övriga formkrav är uppfyllda.

Har du ytterligare frågor och funderingar är du välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Linn Gustafsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom (24)
2021-07-17 Testamente föreskriver taxeringsvärde som grund, vad händer med laglott
2021-06-18 Kan man ändra i en avliden persons testamente?
2021-04-06 Arvsrätt mellan syskon
2020-11-24 Preskription av arv

Alla besvarade frågor (95720)