Preskription av arv

FRÅGA
Har jag som särkullsbarn rätt till arv efter min Far 10 år efter att han gick bort.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga rör arvsrätt och regler om detta finns i ärvdabalken, vilken förkortas ÄB.

Har särkullbarn rätt till arv?

Särkullbarn anses som bröstarvingar, det vill säga barn till den avlidne, och har på så vis rätt till arv på samma sätt som gemensamma barn (2 kap. 1 § ÄB). Särkullbarn har däremot, till skillnad från gemensamma barn, rätt att få ut sitt arv direkt vid den avlidnes bortgång (3 kap. 1 § ÄB). Ett särkullbarn kan dock välja att skjuta upp uttaget och på så vis bli en efterarvinge (3 kap. 9 § ÄB). Det innebär att särkullbarnet till den först avlidne maken får ut sitt arv när den efterlevande maken avlider.

Har du rätt till arv trots att tio år har gått?

Tyvärr är det så att arvsrätten inte gäller hur länge som helst. Som huvudregel preskriberas rätten till arv tio år efter dödsfallet (16 kap. 4 § ÄB). Ibland kan preskriptionstiden vara ännu kortare. Detta gäller både när man inte vet var en känd arvinge har sin postadress samt när man inte vet vem arvingen är. I dessa situationer har arvingen 5 år på sig från kungörelsen (inte dödsfallet) att kräva ut sitt arv (16 kap. 1–2 § ÄB). Om inget anspråk, det vill säga krav, görs inom den aktuella tiden preskriberas arvsrätten (16 kap. 7 § ÄB). Rätten går då istället vidare till arvingens egna avkomlingar såsom barn och barnbarn (16 kap. 8 ÄB).

Du nämnde i din fråga att det har gått tio år sedan din far gick bort. I och med att du inte har gjort något anspråk under dessa år har du tyvärr inte längre rätt till arvet, oavsett vilken preskriptionstid som varit aktuell i ditt fall.

Sammanfattning

Då tio år har gått har du inte längre rätt att få del av arvet.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Ellinor Bäckström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom (24)
2021-07-17 Testamente föreskriver taxeringsvärde som grund, vad händer med laglott
2021-06-18 Kan man ändra i en avliden persons testamente?
2021-04-06 Arvsrätt mellan syskon
2020-11-24 Preskription av arv

Alla besvarade frågor (95675)