Arvsrätt mellan syskon

Kan 2 syskon göra en 3:e arvlös genom att komma överens med ena föräldern som inte är gift eller sambo med fadern, om överföring av kapital innan den föräldern avlider samt att sen även ta allt lösöre fast det finns en boutredning som ger det 3:e syskonet delar av lösöret. Nu har de 2 andra syskonen anlitat en Advokat för att få behålla det 3:e syskonets del av lösöret fast det är en bröstarvinge. Det fanns inget testamente, och dödsboet kommer att bli nollat efter boutredningen som det 3:e syskonet motsatt sig ända upp till Förvaltningsrätten som inte kan se risken med att 1 syskon blir helt arvlös trots Att det finns en grundlag som Ärvdabalken.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad utgör en arvinges laglott?

Först och främst vill jag informera att ärvdabalken inte är en grundlag.

Laglott är den del av arvet som bröstarvingen erhåller (2 kap. 1 § Ärvdabalken). Laglotten är alltid hälften av arvet efter föräldern och bröstarvingarna har lika rätt till laglotten (7 kap. 1 § Ärvdabalken). Såsom du beskriver verkar det vara 3 syskon vilket betyder att dessa tre delar på laglotten. Den delen som inte är laglott var det fritt för den avlidne att testamentera bort. I detta fall anger du att det inte finns något testamente och den avlidne inte var gift vilket innebär att bröstarvingarna har lika rätt till hela arvet.

Förstärkta laglottsskyddet

Det förstärkta laglottsskyddet fungerar som ett skydd så att rätten till laglotten inte ska kunna kränkas. För att skyddet ska aktualiseras ska gåvan getts under sådana omständigheter att det är att likställa med ett testamente (7 kap. 4§ Ärvdabalken). Det är främst två situationer bestämmelsen tar sikte på och det är:

- När det rör sig om gåvor på dödsbädden

- Givaren överlåter egendom där givaren förbehåller sig nyttjanderätten

Om denna regel är tillämplig så skall gåvotagaren återbära gåvan och vid laglottens beräkning så skall värdet av den bortgivna egendomen läggas till kvarlåtenskapen. Vill bröstarvingen göra gällande denna rätt mot mottagaren av gåvan så måste hen väcka talan inom ett år från det att bouppteckningen avslutades, annars förlorar bröstarvingen sin talan. Det framgår inte exakt hur tillgångarna överlåtits men transaktionerna verkar vara i syfte att göra en arvinge arvlös. Detta syskon måste då åberopa det förstärkta laglottsskyddet.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Yodit Eshete

Yodit EsheteRådgivare
Public question details image
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”