Försenad leverans - KöpL

2018-02-02 i Köplagen
FRÅGA
Hej Lawline,Jag har en fråga angående tolkningen av 24 § KöpL. Om en leverantör vet om i förtid att dens varor kommer att levereras försent till sina kunder (och där felet/ansvaret ligger hos leverantören själv), vad bör en leverantör då göra? En god idé bör såklart vara att meddela kunderna så snabbt som möjligt - men är det detta som 24 § KöpL vill säga? Är det i så fall som att leverantören ger ett nytt anbud med ny leveranstid som kunden kan välja att acceptera eller avslå? Om nu kunden väljer att acceptera denna nya leveranstid så antar jag att säljaren inte blir skadeståndsskyldig enligt 27 § KöpL?Tacksam för svar!
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

24 § KöpL
Om säljaren (leverantören) vet att varorna inte kommer att levereras i tid (dröjsmål) bör han upplysa köparen om detta och höra om det är OK med en annan tid som säljaren räknar med att kunna leverera varorna, enligt 24 § KöpL. Om köparen accepterar att varorna levereras ett annat datum, förlorar köparen möjligheten av häva köpet. Om köparen inte godkänner det, kan köpet hävas.

24 § KöpL syftar alltså till att ge säljaren en möjlighet att fråga köparen om denne på grund av ett dröjsmål avser att utnyttja en eventuell hävningsrätt. Det är alltså rätten till att häva köpet som går förlorad om köparen accepterar leverans vid ett annat datum. Rätten till skadestånd går inte förlorad oavsett om köparen accepterar eller nekar den nya leveranstiden. Köparen har vid dröjsmål rätt till skadestånd i enlighet med 27 § KöpL.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Anduena Krasnigi
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1174)
2020-06-30 Köpt fel vara - skäl för hävning av köp?
2020-06-30 Konsekvenser av ohyra vid bostad.
2020-06-30 Kan säljare neka hävning av köp när det är ett fel på varan?
2020-06-30 Vilka påföljder kan jag göra gällande vid fel i vara?

Alla besvarade frågor (81812)