Försenad leverans av vara köpt över Internet

2015-02-25 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej!Jag har en fråga!Det är så att jag beställde en vara från internet (en bikini) den 15/2. Denna vara har dock inte levererats än trots att det på hemsidan (där jag köpte bikinin) står att varor normalt skall levereras inom 1-2 arbetsdagar. Jag har nu läst runt och kollat på internet för att se om det är fler som upplevt sen leverans, vilket är fallet. Vissa personer skriver att de gjorde sin leverans för mer än 1 månad sedan men att de ännu inte fått bikinin levererad. Jag har redan betalat för denna bikini och pengar har dragits från mitt konto. Har jag i dagsläget någon möjlighet att få pengarna tillbaka om bikinin inte dyker upp eller om jag vill ångra mitt köp pga den sena leveransen och ovetskapen om bikinin kommer att levereras eller inte?Tacksam för svar!
SVAR

Hej!


Tack för din fråga!


Eftersom avtalet ingåtts på distans (över Internet) har du (i egenskap av konsument) rätt att ångra detta inom fjorton dagar från det att du mottagit varan eller det senare datum då du rätteligen fått den information om ångerrätten som skall ges (se 2 kap. 10-12 §§ lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (f.d. distans- och hemförsäljningslagen)). Verkan av att ångerrätten nyttjas är att varan skall återlämnas (om den hunnit levereras) samt att erlagd betalning skall återgå (se 2 kap. 13-15 §§ ovannämnda lag). Eventuella kostnader för transporten skall som huvudregel betalas av köparen.


Utöver anförda möjlighet att ångra köpet gäller konsumentköplagens regler om dröjsmål, vilka ger dig rätt att utkräva leverans, häva köpet eller kräva skadestånd (från möjligheten att innehålla betalningen bortses här då vederlag redan utgivits) (se 10 § närmast ovannämnda lag). Viktigt att notera är att meddelande om hävning måste sändas till säljaren inom skälig tid från det att varan avlämnats (eller dessförinnan). Därtill bör avseende skadeståndsbedömningen nämnas att hänsyn tas till "utgifter, inkomstförlust, [...] prisskillnad [vid täckningsköp] [...] samt annan förlust" samt köparens eventuella medvållande (se 14 och 32-34 §§ närmast ovannämnda lag). Slutligen kan noteras att avkastningsränta uppgående till gällande referensränta med tillägg av två procentenheter skall utgå från det att köpet ingick till dess att återbetalning sker i händelse av att köpet skulle hävas (se 44 § närmast ovannämnda lag samt 2 § 2 st. räntelagen).


Inalles gäller således att du har rätt att ångra köpet eller vidta någon av de åtgärder konsumentköplagen föreskriver, varför du inte bör bli alltför skärrad av säljarens påstådda brister.

Önskas vidare hjälp i ärendet är du välkommen att kontakta oss per telefon (tfn: 08-533 300 04) eller e-post: info@lawline.se.

Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler finner du här, konsumentköplagen här och räntelagen här.

Vänligen,

Gustaf Wiklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1030)
2020-07-09 Vad kan man göra om företaget inte återkopplar efter reklamation?
2020-07-08 Kan jag reklamera bilköp efter 3 år och 7 månader?
2020-06-30 Får företag debitera en undersökningsavgift, om inget fel i produkten hittas vid felundersökning?
2020-06-30 Reklamationstid - Bilköp?

Alla besvarade frågor (81778)