Försenad bodelning

2019-08-31 i Bodelning
FRÅGA
Skilsmässa 1995. En av fd makarna avlider 2018. Nu begär den avlidna fd makens anhöriga bodelning. Vad gäller.
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!

Enligt äktenskapsbalken (ÄktB) 9 kap. 5 § så ska det även göras en bodelning om den ena parten avlidit. Den partens arvingar övertar då den avlidne makens rätt. Det kniviga med bodelningar är nämligen att det inte finns någon tidsgräns för när den ska vara förrättad, den har alltså inget "utgångsdatum". Den ska dock förrättas skriftligen av makarna och undertecknas av de båda. Har detta inte gjorts så har inte en korrekt bodelning ägt rum.

Arvingarna har alltså rätt att kräva att en bodelning äger rum men det kan vara bra att komma veta att bodelningen ska beräknas med utgångspunkt i de förhållanden som rådde vid den tidpunkten då ansökan om skilsmässa inkom till tingsrätten enligt ÄktB 9 kap. 2 §. Det har alltså ingen betydelse vad som skett med tillgångar på endera sidan därefter.

Hoppas ni fått svar på frågan och lycka till!

AnnaSara Jarius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll