FrågaKÖPRÄTTKöplagen29/10/2016

Försenad betalning av avkastningsränta och fråga om befintligt skick innebär friskrivning från fel

Jag har sålt 50% av en stor båt, registrerad som fartyg dvs större än 12 x 4 meter, till en person, kallad X, och fått betalt för dessa 50%. Vi har upprättat ett kontrakt som säger att resterande 50% skall X köpa loss av mig inom senast 18 månader, under tiden betalar X ränta på de resterande 50%. X ska sköta/betala alla löpande kostnader, utöver räntan, under den tid som kontraktet löper. 10 månader har gått av dessa 18 månader. X har hela tiden varit sen med betalning av ränta, och just nu är tre månaders ränta inte betald. X har ingen fast adress i Sverige och är väldigt svår, näst intill omöjlig att nå via mail och/eller telefon. X har nu börjat ställa krav på att de kvarvarande 50% ska reduceras på grund av som X säger defekter eller liknande ombord på båten som han har upptäckt, trots att det i avtal står att båten är köpt i befintligt skick, och att dessa grunder för avdrag är rena påhitt och falsarier. Jag har också upptäckt att X har ljugit om att han har rätt behörighet för att framföra en båt av denna storlek, men att att trots det självständigt har flyttat på båten mellan olika platser. Han ligger dessutom på otillåten plats och bor ombord på båten, kommunen kallar det för olaglig bosättning och kommer förmodligen att vräka honom från platsen. Han har kraftfullt vanskött båten sedan vi ingick kontraktet och jag är inte intresserad av att köpa tillbaka båten, kostnader skulle bli stora för att återställa båten i bra skick. Vad att göra.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Så som jag har förstått det är din motpart X försenad med tre månaders räntebetalningar, vilkas förfallodag är bestämda i förväg (en viss dag i månaden). Dessa är X naturligtvis skydig att betala.

Den ränta ni avtalat om är en s.k. avkastningsränta, dvs. den utgår som ett pris för det "lån" på 50 % av båtpriset X ska betala.

Frågan är om X är skyldig att betala ränta på ränta, dvs. skyldighet att betala dröjsmålsränta som en slags sanktion för sin försening med betalningen av avkastningsräntan. Rättsläget är tämligen oklart på denna fråga. En sak som skulle kunna tala för att ränta på ränta utgår är att det finns en teori i doktrin om att ett fall som detta, där en avtalad periodiskt förfallande ränta (såsom månadsvis) förfaller utan att kapitalfordran i sig förfaller (det har inte gått 18 månader än), skulle kunna medföra att ränta på ränta ska betalas. Det som skulle kunna tala emot att ränta på ränta ska utgå är att om ni hade avtalat om att ränta ska utgå för försenad betalning av avkastningsränta, så skulle det vara bindande. Men eftersom ni inte verkar ha gjort det, borde det motsatsvis inte utgå någon ränta på ränta. Då rättsläget som sagt är oklart på denna fråga kan jag dessvärre inte ge ett klart svar.

Ert avtal om att de sista 50 % av båtens pris ska vara betalda inom 18 månader innebär att sista förfallodagen för X:s skuld på 50 % av priset inte hunnit inträffa då det endast gått 10 månader av dessa. Han är alltså inte försenad med denna betalning ännu. Eftersom du anger att han är svår att nå och är sen med betalningarna utgår jag från att du befarar att han inte kommer betala dessa 50 %. Under vissa förutsättningar kan man väcka talan vid domstol om att motparten ska fullgöra sin del av avtalet (i detta fall betalningen av de resterande 50 %) trots att dagen för fullgörelse inte hunnit inträffa. En sådan förutsättning skulle kunna vara att du har särskild anledning att anta att din motpart kommer att undvika betalningen. 13:1 p. 4 RB.

Jag utgår från att både du och X är privatpersoner. Köplagen (KöpL) är därför tillämplig i det här fallet.

Att båten sålts i befintligt skick innebär inte att köparen X fråntagits varje rätt att göra gällande fel. Om t.ex. båten är i väsentligt sämre skick än köparen kunnat med fog förutsätta, eller om du som säljare har underlåtit att upplysa om någon väsentlig omständighet om båten som en köpare med fog kunnat förutsätta bli upplyst om, eller om båten inte stämmer överens om en omständighet som du upplyst X om och som kan antas ha inverkat på dennes köp, anses båten vara felaktig. Detta framgår av 19 § KöpL.

Hoppas du fick svar på din fråga. Du är välkommen att ställa flera frågor om du har några.

Med vänliga hälsningar

Michelle Gaudin GonzálezRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”