Försätta dödsbo i konkurs

Min bror har en liten fastighet, torp, som han missköt så den inte går att sälja. Han har dessutom så stora stora skulder att dödsboet går i konkurs när han dör. Vad hände då?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om dödsboet har mycket skulder kan dödsbodelägarna ansöka om att dödsboet ska gå i konkurs, vilket framgår av 2 kap 3 § andra stycket konkurslagen. Ansökningshandlingen ska fogas en bestyrkt kopia av bouppteckningen efter de döde och, om bouppteckningen har registrerats, ska bevis om detta skickas med. Har inte en bouppteckning förrättats ska uppgift om varje delägares namn och postadress lämnas.

Ansökan görs hos behörig tingsrätt enligt 2 kap 1 § Konkurslagen. Behörig tingsrätt är där den avliden hade sin hemvist innan sin död.

Om ni försätter dödsboet i konkurs så drabbar detta inte arvtagarna ekonomiskt på så vis att ni tar över skulder. Enligt svensk lag ärver man alltså inte skulder. Däremot får dödsbodelägarna eventuellt betala ansökningsavgiften till tingsrätten. Om ni redan har hunnit dela upp tillgångarna mellan er innan ni med dödsboets tillgångar betalat de skulder som går att betala, ska ni lämna tillbaka så mycket till dödsboet att det täcker skulden.

I en konkurs finns fordringar med olika prioritet, dvs. i vilken ordning som de ska betalas. Vid en konkurs har begravnings- och bouppteckningskostnader s.k. allmän förmånsrätt och ska betalas före andra "vanliga" skulder. Skulder med någon form av säkerhet, till exempel ett bostadslån med huset eller lägenheten som säkerhet, har dock enligt konkursreglerna företräde både framför "vanliga" skulder och begravningskostnader eftersom de har särskild förmånsrätt.

De pengar som eventuellt finns kvar i dödsboet, efter att en skuld med en säkerhet och begravningskostnaderna har betalats, fördelas på de övriga skulderna. Dessa har lika rätt inbördes, vilket betyder att varje fordringsägare får betalt i proportion till sin fordran.

Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Gustaf ÅleskogRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Konkurs? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo