Försäljning till taxeringsvärde, är det att anses som gåva?

FRÅGA
HejOm en fastighet sålts till taxeringsvärdet till mig av en släkting, kan man hävda att det är en gåva då?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

I din fråga har du inte angett om du menar gåva i civilrättslig eller skatterättslig mening. I mitt svar har jag utgått från det skatterättsliga området.

Blandat fång uppstår om en tillgång sker mot ersättning, men utan att ersättningen motsvarar den överlåtna tillgångens marknadsvärde. Om det blandade fånget avser en fastighet så gäller den så kallade huvudsaklighetsprincipen. Denna princip innebär att hela överlåtelsen ska ses som en gåva om det finns någon gåvodel. Bedömning görs utifrån en fastighets taxeringsvärde. Om ersättningen är större än taxeringsvärdet utgör det en försäljning som ska beskattas. Men om ersättningen understiger taxeringsvärdet så är det att anses som en gåva. Vidare är gåvor skattefria (se 8 kap 2 § Inkomstskattelagen).

I din fråga har du angett att fastigheten sålts till taxeringsvärdet. Om en ersättning överstiger eller motsvarar taxeringsvärdet så utgör det en försäljning (avyttring) och inte gåva (RÅ 81 1:29). Krav för att det ska ses som en gåva är att det måste understiga taxeringsvärdet men också att det förelegat en gåvoavsikt. Att en överlåtelse sker till pris under taxeringsvärde behöver inte alltid innebära en förmögenhetsöverföring med gåvoavsikt. Med andra ord kan sådana överlåtelser behandlas som avyttringar.

Sammanfattningsvis är försäljningen inte att ses som en gåva skatterättsligt. Det krävs överlåtelse under taxeringsvärdet med tydlig gåvoavsikt.

mvh

Therese Axén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll