Försäljning på offentlig auktion vid samägande

2017-10-08 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Vi är 4 personer som har ärvt en sommarbostad av våra föräldrar. Först ärvde vi 50% (mor), sedan resterande 50% (far). Nu vill tre av syskonen sälja. Men den fjärde är emot försäljningen och vill lösa ut de övriga delägarna. Tyvärr till ett orealistiskt pris. Köpesumman som erbjuds är hälften av vad huset värderas till.Vi andra tre accepterar inte budet utan vill anlita mäklare. Det vill inte den fjärde personen. Han vill inte betala något mäklararvode oavsett om hen får köpa. Vad gör vi nu?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Då sommarbostaden ägs av mer än två personer blir det aktuellt att tillämpa samäganderättslagen (SägL). En delägare av en sommarbostad får inte förfoga över sommarbostaden i sin helhet, exempelvis genom försäljning – om inte samtycke finns från alla delägare. Om inte alla delägare samtycker till en försäljning av hela sommarbostaden finns däremot möjlighet att få till stånd en försäljning på offentlig auktion, om den här möjligheten inte har avtalats bort genom ett samägandeavtal (6 § SägL). Ansökan om försäljning ska då göras hos tingsrätten, som beviljar ansökan så länge inte de delägare som motsätter sig försäljningen visar synnerliga skäl att inte sälja fastigheten.

Med vänlig hälsning,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?