Försäljning enligt samäganderättslagen

2016-09-01 i Samägandeavtal
FRÅGA
Två bröder vill sälja en fastighet men det tar lång tid så att en av bröderna vill bli utköpt av den andra vad gäller då?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga, vill en av bröderna bli utköpt för att försäljning av en fastighet inte kommer till stånd. Såvida inte bröderna tidigare har avtalat om en rätt för den ena brodern att bli utköpt av den andra kan brodern inte bli utköpt utan att de nu är överens.

Den brodern som vill få till stånd en försäljning kan emellertid sälja sin andel i fastigheten, dvs. halva fastigheten. Försäljning kan dessutom ske av hela fastigheten på offentlig auktion, även utan den andra broderns samtycke, enligt 6 § samäganderättslagen (1904:48). Ansökan om försäljning görs hos tingsrätten som utser en god man som sköter auktionen och fördelar köpeskillingen mellan delägarna. Den broder som inte vill sälja fastigheten kan då ropa in fastigheten på auktionen, om han inte vill att den säljs till utomstående.

Hoppas att jag förstod din fråga på rätt sätt. Hör gärna av dig om så inte är fallet och om du har fler frågor!

Vänliga hälsningar,

Elias Lundin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll