Försäljning av varor man inte äger

2020-09-15 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Min kompis har en snabb affärsidé som jag är tveksam om den är laglig. Det jag undrar är om det är tillåtet att sälja någon annans saker? Han tänkte att han skulle hitta saker på till exempel blocket och skapa en liknande annons om samma sak som säljes men till ett högre pris. Bara när någon nappar på hans annons köper han saken från den första personen med den orginella annonsen och säljer den vidare och tjänar lite pengar där emellan, bryter han mot någon lag?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det finns delar i denna affärsidé som kan vara juridisk tveksamma.

Försäljningen i sig:

Ett av problemen med affärsidén är att hen säljer någonting som hen de facto inte äger. Detta behöver inte nödvändigtvis i sig vara ett problem, men hen borde uppmärksamma potentiella köpare om detta. Ett problem som kan uppstå är till exempelvis om hen säljer en vara, som hen själv ska köpa av någon annan. Det kan då vara så att varan redan är såld, personen i frågan har då begått ett avtalsbrott eftersom varan inte kommer kunna levereras. Detta kan innebära en del civilrättsliga konsekvenser. Bland annat måste hen förstås skicka tillbaka pengarna till köparen, men kan även behöva betala för övriga kostnader som köparen haft vid köpet samt eventuell ränta för tiden personen i fråga innehaft pengarna.

Upphovsrätt:

Det framkommer inte om personen tänkt använda bilder av varan vid försäljningen. Gör hen det kommer hen eventuellt behöva använda bilder som denne inte äger, vilket kan innebära upphovsrättsintrång (1 kap. 2 § lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk).

Sammanfattning:

Personen i frågan bör klargöra för potentiella köpare hur affärsidén är uppbyggd för att vara säker på att inte begå något avtalsbrott, samt dessutom inte använda bilder vid annonseringen som denna inte har rätt till att använda. Så länge hen förklarar för köparen hur affärsidén är uppbyggd och meddelar köparen att varan eventuellt inte kommer kunna levereras, bör några juridiska problem inte uppstå.

Hoppas detta gav svar på din fråga.

Med vänlig hälsning

Axel Helgesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1391)
2021-04-11 Ändra en fakturakopia
2021-04-09 Hur ska jag gå tillväga för att få tillbaka pengar som tillhör mig?
2021-04-09 Tillhandahåller Lawline juridiskt hjälp med utfärdande av kontrakt/avtal?
2021-04-04 Får en bröstarvinge sälja sin förälders saker med fullmakt utan att fråga övriga bröstarvinar

Alla besvarade frågor (91363)