FrågaKÖPRÄTTKöplagen14/07/2017

Försäljning av spel på Tradera

Hej

Jag har sålt ett spel på tradera och skickat den till köparen. Jag la brevet på brevlådan så det är inte spårbart. Köparen har hört av sig och sa att hon har inte fått spelet. Vi har kommit överens om att vänta några dagar till men det kom inte fram. Jag hjälpte henne att anmäla den som försvunnen hos postnord men det är inget dem kan göra eftersom brevet är inte skickat spårbart. Idag (en månad efter) hör hon av sig och kräver pengarna tillbaka. Min fråga är om jag är skyldig att betala pengarna tillbaka till henne? Kan hon polisanmäla mig om jag inte betalar tillbaka pengarna?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Eftersom ni båda är privatpersoner är det köplagen som blir tillämplig. Köplagen är dispositiv vilket innebär att om något annat har avtalats är det de villkoren som ska tillämpas i de fall de säger annat än köplagen. Detta framgår av 3 § som lyder:

Lagens bestämmelser tillämpas inte i den mån annat följer av avtalet, av praxis som har utbildats mellan parterna eller av handelsbruk eller annan sedvänja som måste anses bindande för parterna.

Därav är det också viktigt att läsa vad det står på Traderas hemsida för att kontrollera om det finns avtal som åsidosätter lagen.

Köplagen:

12 § Bär köparen risken för varan, är han skyldig att betala varan även om den har förstörts, kommit bort, försämrats eller minskat genom en händelse som inte beror på säljaren.

13 § Risken går över på köparen, när varan avlämnas enligt avtalet eller enligt 6 eller 7 §.

Traderas hemsida:

När du handlar av en privatperson så ligger ansvaret för att en inlämnad försändelse levereras till angiven adress hos speditören (Postnord i detta fall). När säljaren postat brevet eller lämnat in paketet har denne fullgjort sin del av avtalet. Tradera rekommenderar att man använder sig av spårbara försändelser med kollinummer eller inlämningskvitto för att kunna påvisa att varan lämnats till speditören. Om så är fallet kan du alltid söka efter leveransen hos den aktuella speditörens hemsida.

När det gäller köparen har hen även möjlighet att anmäla försändelsen som försvunnen samt ansöka om återbetalning, om hen använt ett av Traderas integrerade betalningsalternativ.

Således övergår risken för att varan förstörs, kommer bort eller försämras när säljaren har överlämnat varan till t.ex. Postnord. I vissa fall kan det finnas rätt till ersättning för ett paket som kommer bort med posten, när det gäller Postnord ersätts dock bara spårbara försändelser men det går ändå att göra en reklamation här, https://portal.postnord.com/claimspublic/#/claim/start. Problemet i ditt fall kan uppstå om du inte kan visa att du faktiskt har postat ditt brev t.ex. genom att uppvisa inlämningskvitto.

Sammanfattningsvis, enligt reglerna på Traderas hemsida och köplagens bestämmelser så har du fullgjort din del av prestationen när du postade spelet. Således är du inte skyldig att betala tillbaka hennes pengar. Om det skulle uppstå en rättslig tvist mellan er kan det dock uppstå bevissvårigheter i och med att du sannolikt inte har något inlämningskvitto som kan visa att du lämnat den på posten. Med anledning därav är mitt råd att komma fram till någon form av överenskommelse med köparen.

Hoppas att du har fått svar på din fråga,

Med vänliga hälsningar

Sara ElleforsRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo