Försäljning av samfälld fastighet

2015-04-11 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Vi är 3 bröder som ärvt en näringsfastighet. 2 vill sälja den men den 3e vägrar.Kan den då inte bli såld så länge vi lever? Tack på förhand M
SVAR

Tack för din fråga.

Samäganderättslagen reglerar frågor om samägande, det vill säga frågor som kan uppstå när två eller flera individer äger något tillsammans. Lagen gäller både fast egendom och lös egendom.


Enligt 2 § samäganderättslagen krävs samtliga delägares samtycke för förfogande över det samfällda godset i dess helhet. Att sälja godset är att förfoga över det i dess helhet. Det går således inte att sälja en samfällt ägd fastighet om en av delägarna misstycker.


Enligt 6 § får dock vem som helst av delägarna ansöka om att rätten ska förordna att egendomen ska säljas på offentlig auktion. I de fall delägarna avtalat om att ingen av dem ska ansöka om sådant förordnande, gäller dock inte bestämmelsen. Rätten kan heller inte meddela ett förordnande om försäljning när någon av delägarna visar synnerliga skäl för anstånd - alltså synnerliga skäl för att egendomen inte ska utbjudas till försäljning. ”Synnerliga skäl” är ett högt krav. Det räcker med andra ord inte att delägaren i fråga inte vill sälja fastigheten.


Lagen erbjuder även ett annat alternativ då delägarna inte kan komma överens om hur de ska förvalta egendomen. Enligt 3 § kan delägare ansöka om att rätten ska utse en god man som under viss tid ska förvalta egendomen.


”Rätten” syftar i båda fallen på den tingsrätt inom vilkens domkrets den samfällda egendomen finns. Denna länk leder till en hemsida där du genom att skriva in aktuellt postnummer får reda på vilken domstol som gäller: http://www.domstol.se/Sok/?tab=postalcode.

Lycka till!

Julia Tigerström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1961)
2020-08-04 Har granne som klippt mina buskar rätt att kasta över grenarna på min tomt?
2020-08-04 Hur beskattas en gåva av en fastighet?
2020-08-01 Hus på ofri grund
2020-07-30 Överlåtelseförbud vid gåva av fastighet

Alla besvarade frågor (82646)