Försäljning av samägt hus

2016-10-11 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Jag och min ex-sambo håller på och säljer ett hus. Det verkar som att det blir svårt att sälja till ett pris vi vill ha, därmed en förlust kan bli aktuell. Han vägrar detta och tycker vi ska betala dubbelt (båda har flyttat) tills vi får det pris vi vill ha (om någonsin). Jag tycker att det är samma pengar som försvinner genom att betala varje månad på lån och el etc. Jag har gett han chansen att ta över huset utan att köpa ut mig (bara ta över lånen som de är) men det vill han inte. Han insisterar på att den enda utvägen är att jag köper ut honom vilket jag inte har råd att göra. Har inte pengar till det och får inte låna till det. Har jag rätt att kräva att vi säljer huset till en förlust eller han tar över det? Jag har inte råd att betala dubbelt så länge till och han tjänar minst 10 000 mer än mig i månaden. Vänligen hjälp...
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utredning

Om ni båda står som ägare på huset innebär det att ni betraktas som delägare till samägd egendom enligt lagen. Som delägare av samägd egendom har du rätt att i domstol ansöka om att egendomen ska utbjudas till försäljning vid offentlig auktion, 6 § SamägL.

En ansökan om försäljning vid offentlig auktion lämnas in hos tingsrätten. Om Tingsrätten beviljar ansökan om försäljning kommer de även att tillförordna en god man vars uppgift är att se till att försäljningen blir av och att alla delägares intressen tillvaratas. Det är vanligt att en advokat får uppdraget som god man. Är delägarna överens kan dock någon annan tillförordnas. Detta bör i så fall framgå i den ansökan som lämnas in till Tingsrätten. Vad god man kommer att kosta är helt beroende på vem som anlitas, hur lång tid uppdraget tar, samt hur samarbetsvilliga delägarna är. Huvudregeln enligt lagen om samäganderätt är att kostnader för förvaltning, försäljning och god man ska bäras av alla delägare 15 § SamägL. Fördelning av kostnaderna sker i proportion till hur stor andel som ägs i egendomen ifråga.

Det bör påpekas att man normalt får mindre betalt vid en offentlig auktion, än vid vanlig försäljning genom mäklare.

Sammanfattning och råd

Du har ingen rättslig grund till att kräva att din ex-sambo tar över huset. Du har dock rätt att bjuda ut huset på offentlig auktion, om han inte tar över eller går med på att sälja på vanligt sätt. Detta kan fungera som ett påtryckningsmedel samt en sista utväg om han trots detta vägrar sälja på vanligt sätt.

Mvh

Johan Landström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2014)
2021-01-25 Sambo vill köpa in sig i hus
2021-01-24 Sälja andel av samägd fastighet
2021-01-22 Har man rätt till värdeökningen på huset efter att ens andel överlåtits genom gåva till sambo?
2021-01-15 Hjälp med att upprätta ett överklagande

Alla besvarade frågor (88497)