Försäljning av samägd skogsbruksfastighet

Kan man sälja en samman ägd skogsbrukfastighet till en extern säljare före att delägarna blivit informerade

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Egendom som ägs med samäganderätt

Egendom som ägs av mer en än person innehas med samäganderätt. Vid sådana ägarförhållanden tillämpas lagen om samäganderätt (SamägL). Lagen om samäganderätt är dispositiv. Detta innebär att det är möjligt att avtala "bort" lagen.

Vid förfogande över fastigheten, såsom försäljning eller uthyrning, krävs samtliga delägares samtycke. (2 § SamägL) Varje delägare förfogar dock fritt över sin egen del. Det är alltså tillåtet att sälja eller pantsätta sin andel utan övriga delägares godkännande, förutsatt att det inte finns ett avtal som reglerar situationen annorlunda.

För att en försäljning av fastigheten ska komma till stånd krävs alltså full enighet bland delägarna.

Jordbruksfastighet

Om fast egendom är taxerad som en lantbruksenhet och ägs av minst tre gemensamt gäller särskilda bestämmelser och lagen om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter ska tillämpas. Lagen är till stor del tvingande, vilket innebär att man inte kan "avtala bort" vissa bestämmelser. Det framgår i lagen att en ställföreträdare ska utses. (2 § lagen om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter) Ställföreträdaren svarar för den löpande förvaltningen av fastigheten men har dock inte behörighet att överlåta fastigheten. (3 § lag om vissa samägda jordbruksfastigheter) Gällande beslut i frågor där ställföreträdaren har behörighet, det vill säga sådana angelägenheter som faller in under den löpande förvaltningen av fastigheten, ska den mening gälla som har fått det högsta röstetalet bland de röstande. Gällande beslut där ställföreträdaren inte har behörighet att företräda delägarna, såsom en överlåtelse av fastigheten, krävs enighet bland delägarna. (5 § lag om vissa samägda jordbruksfastigheter)

Sammanfattningsvis

Oavsett om fastigheten är taxerad som en jordbruksfastighet eller inte krävs, som utgångspunkt, samtliga delägares samtycke vid överlåtelse av fastigheten.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!
Vänligen,

Marika JaanisteRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”