Försäljning av samägd skogsbruksfastighet

2017-12-15 i Samägandeavtal
FRÅGA
Kan man sälja en samman ägd skogsbrukfastighet till en extern säljare före att delägarna blivit informerade
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Egendom som ägs med samäganderätt

Egendom som ägs av mer en än person innehas med samäganderätt. Vid sådana ägarförhållanden tillämpas lagen om samäganderätt (SamägL). Lagen om samäganderätt är dispositiv. Detta innebär att det är möjligt att avtala "bort" lagen.

Vid förfogande över fastigheten, såsom försäljning eller uthyrning, krävs samtliga delägares samtycke. (2 § SamägL) Varje delägare förfogar dock fritt över sin egen del. Det är alltså tillåtet att sälja eller pantsätta sin andel utan övriga delägares godkännande, förutsatt att det inte finns ett avtal som reglerar situationen annorlunda.

För att en försäljning av fastigheten ska komma till stånd krävs alltså full enighet bland delägarna.

Jordbruksfastighet

Om fast egendom är taxerad som en lantbruksenhet och ägs av minst tre gemensamt gäller särskilda bestämmelser och lagen om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter ska tillämpas. Lagen är till stor del tvingande, vilket innebär att man inte kan "avtala bort" vissa bestämmelser. Det framgår i lagen att en ställföreträdare ska utses. (2 § lagen om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter) Ställföreträdaren svarar för den löpande förvaltningen av fastigheten men har dock inte behörighet att överlåta fastigheten. (3 § lag om vissa samägda jordbruksfastigheter) Gällande beslut i frågor där ställföreträdaren har behörighet, det vill säga sådana angelägenheter som faller in under den löpande förvaltningen av fastigheten, ska den mening gälla som har fått det högsta röstetalet bland de röstande. Gällande beslut där ställföreträdaren inte har behörighet att företräda delägarna, såsom en överlåtelse av fastigheten, krävs enighet bland delägarna. (5 § lag om vissa samägda jordbruksfastigheter)

Sammanfattningsvis

Oavsett om fastigheten är taxerad som en jordbruksfastighet eller inte krävs, som utgångspunkt, samtliga delägares samtycke vid överlåtelse av fastigheten.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!
Vänligen,

Marika Jaaniste
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (614)
2021-12-01 Måste samägare köpa ut en på begäran?
2021-11-26 Hur upprättar vi ett avtal kring samäganderätt?
2021-11-23 Kan man kräva att bli utköpt när man äger egendom tillsammans med någon?
2021-11-16 Vem betalar hundens veterinärkostnader när vi separerat?

Alla besvarade frågor (97596)