Försäljning av samägd lantbruksfastighet

2015-11-16 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej , jag vill sälja min del i ärvd lantbruksfastighet . Vi är tre ägare som äger en tredjedel var. Om de andra ägarna lägger ett bud jag inte kan acceptera, kan jag då begära försäljning av hela fastigheten till marknadspris? Eller är jag tvungen förhandla och komma överens med mina släktingar?Finns det någon slags reglering av vad som gäller , taxeringsvärdet eller värderingsvärdet , vad som är rimligt få ut? Med vänlig hälsning Ingrid L
SVAR

Hej!

Tack för din fråga och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Eftersom du beskriver att det är en lantbruksfastighet så förmodar jag att det är rör sig om fast egendom som är taxerad som lantbruksenhet. Och eftersom den ägs av minst tre gemensamt så är lagen (1989:31) om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter tillämplig på er situation. Se här

Om ni inte kan enas kring en försäljning kan du enligt 13 § i lagen om samägda jordbruksfastigheter begära hos tingsrätten att fastigheten säljs för er gemensamma räkning på offentlig auktion. Då kommer fastigheten säljas för det marknaden är beredd att betala vid tillfället för den offentliga auktionen. Enligt 9 § i lagen (1904:48 s.1) om samäganderätt se här (som också är tillämplig i vissa delar på er situation) så ska tingsrätten, i samband med att de beslutar om att fastigheten ska säljas på offentlig auktion bestämma ett minimipris som fastigheten inte får säljas under, om någon delägare begär det. En begäran av en delägaren om att tingsrätten ska bestämma ett minimipris prövas materiellt av tingsrätten. Det innebär att om minimipriset delägaren vill ha är orimligt hög så kan tingsrätten bestämma ett lägre minimipris.

Om någon av de andra delägarna visar synnerliga skäl för att skjuta upp försäljningen av fastigheten så kan tingsrätten besluta att inte sälja fastigheten vid tiden för din ansökan och därför avslå din ansökan. Sådana synnerliga skäl kan exempelvis vara avgörande sociala förhållanden, sådana förhållanden kan vara om barn bor på fastigheten och de skulle fara illa genom att behöva flytta, byta skola och umgänge osv (NJA 1979 s 562).

Vad som är rimligt att erhålla i betalning för en lantbruksfastighet är ingen fråga som är lagreglerad.

Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga, har du fler frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på Lawline igen.

Med vänliga hälsningar

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2000)
2020-11-30 Vem är skyldig att bygga en mur på tomtgräns?
2020-11-30 Rökning under spisfläkt?
2020-11-27 Hur många timmar om dagen kan man spela piano i sin lägenhet?
2020-11-25 Krävs bygglov för att montera solcellspaneler på tak inom detaljplanelagt område?

Alla besvarade frågor (86931)