Försäljning av samägd fastighet

2016-04-21 i Samägandeavtal
FRÅGA
Hej, hur gör man om två syskon vill sälja skärgårdsställe medan den tredje vill behålla?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten när det finns flera ägare till samma egendom är att lag om samäganderätt (SamL) tillämpas, den hittar du här. Denna lag är dock dispositiv, vilket innebär att om ni har avtalat om annat så är det avtalet som gäller. Men i mitt fortsatta svar kommer jag utgå från lagens bestämmelser.

Enligt 2 § SamL krävs samtliga ägares samtycke angående beslut som rör den samägda fastigheten. Det enda undantaget från detta är vid akuta åtgärder som måste företas för fastighetens bevarande. Om ni inte kommer överens om att sälja fastigheten så kan en av er enligt 6 § SamL ansöka om att domstol ska bjuda ut fastigheten på offentlig auktion. Om domstolen godkänner er ansökan så ska en god man utses enligt 8 § SamL som ska ombesörja auktionen och sedan fördela köpeskillingen mellan delägarna efter försäljningen. Om någon av er yrkar att ett visst minimipris för fastigheten ska bestämmas så ska domstolen fastställa detta, 9 § SamL. Dock finns ett visst utrymme för en delägare att tillfälligt invända mot försäljningen om det föreligger synnerliga skäl, 6 § SamL. Kraven för att det ska föreligga synnerliga skäl är relativt högt ställda, men ett exempel är om det finns avgörande sociala förhållanden som kan föranleda att den samägda egendomen inte bör säljas.

Sammanfattningsvis så finns det alltså en möjlighet för de två syskonen att sätta ut skärgårdsstället till försäljning genom att ansöka till tingsrätten om detta, även om det tredje syskonet motsätter sig (och inte heller har synnerliga skäl för detta). Det finns dock inga hinder för att det tredje syskonet lägger ett bud på auktionen och köper fastigheten, eller att ni gör upp detta sinsemellan er.

Hoppas detta var svar på din fråga! Om du har ytterligare funderingar är du välkommen att vända dig till oss på info@lawline.se eller kontakta oss på telefon: 08-533 300 04, öppettider: mån-ons kl. 10.00−16.00.

Med vänliga hälsningar,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (549)
2020-10-18 Kan en delägare rättsligt tvingas av övriga delägare till att sälja sin andel?
2020-10-09 Hur länge kan en samägare (sambo) förhala en försäljning av gemensam bostad?
2020-10-01 Dold samäganderätt
2020-09-29 Samäganderätt - Kostnader och försäljning

Alla besvarade frågor (85408)