Försäljning av samägd fastighet

2016-03-13 i Samägandeavtal
FRÅGA
Jag äger 50%sv en fastighet. Hur går jag till väga om min föredetta man inte vill sälja den?MvhRita Antas
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga,

Om inte annat har avtalats mellan er, så regleras denna fråga av Lagen (1904:48) om samäganderätt (SamL) - den hittar du här. Enligt denna lag krävs som huvudregel samtliga delägares samtycke till i princip alla förfoganden som rör den samägda fastigheten. Undantag görs endast för åtgärder som är av brådskande natur och som krävs för godsets bevarande - se 2 § SamL

Vad beträffar försäljning är detta dock fortfarande möjligt. Dels kan respektive delägare förfoga över sin andel, men om en eller flera delägare önskar en försäljning kan man även begära, hos domstol, att godset för gemensam räkning säljs vid en offentlig auktion (se 6 § SamL). - Du har således möjlighet att sälja fastigheten på en offentlig auktion. Delägare som motsätter sig en försäljning kan begära anstånd med en sådan, men för detta krävs att det föreligger synnerliga skäl.- Rekvisitet "synnerliga skäl" anses som en väldigt hög tröskel, detta genom tidigare rättspraxis. Det är sällan en delägare lyckas med denna grund!

Är det så att någon av er väljer att ansöka om att egendomen ska försäljas via en offentlig auktion kan ni ange ett lägsta accepterat pris. Ni kan även själv bjuda på fastigheten. På så vis kan exempelvis du ”köpa ut din makes andel”, enligt 9 § SamL. Rätt domstol för att hantera åtgärder med samägd egendom är tingsrätten i den domsaga där fastigheten är belägen, 18 § SamL.

Slutsats: Du har således stora möjligheter att få fastigheten såld enligt 6 § SamL. Detta genom en offentlig auktion och att begära detta hos den tingsrätt i det geografiska område som ni har er fastighet belägen.

Behöver du hjälp med att driva ärendet vidare till domstol eller att formulera en skrivelse för att få ärendet avgjort i sak rekommenderar jag att du kontaktar oss på Lawline. Detta gör du enklast genom att mejla oss på info@lawline.se

Jag hoppas att du har fått lite klarhet gällande din fråga.

Jag får passa på att önskar dig en trevlig helg och ett stort fortsatt lycka till med ditt ärende,

Mvh,

Johan Håkansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll