FrågaAVTALSRÄTTSamägandeavtal21/10/2015

Försäljning av samägd fastighet

Hej!

Min mamma delar en fastighet med sin bror och har under många år velat sälja fastigheten.

Vi har använt oss av en mäklare (som brodern själv valt) att värdera fastigheten och erbjudit honom

att köpa ut min mamma, vilket han inte vill.

Vi har då sagt att fastigheten får gå ut till försäljning så delar de på vinsten, vilket han inte heller vill.

Han vill nu ingå i köpet då man säljer fastigheten ... men vi kan inte sälja ett hus där de nya köparna får en främmande människa med på köpet, anser vi.

Kan brodern vägra att sälja fastigheten då inga avtal finnes mer än att de äger 50% av fastigheten var.

Vad gör vi nu?

Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Då två personer äger en fastighet tillsammans blir Samäganderättslagen tillämplig. Av lagens 6 § framgår att var och en av delägarna har rätt att begära att fastigheten ska säljas på offentlig auktion, under förutsättning att det inte finns något avtal mellan ägarna som förbjuder detta. Denna tvångsmässiga försäljning kan endast skjutas upp om den andra delägaren visar synnerliga skäl. Som exempel på synnerliga skäl kan vara att det är lågkonjuktur vilket medför att marknadspriset blir orimligt lågt.

Enligt 18 § är det tingsrätten på den ort där fastigheten befinner sig som ska besluta om offentlig auktion. Tingsrätten utser också en god man som ombesörjer försäljningen samt fördelar köpeskillingen mellan delägarna.

Mitt råd är alltså att skicka in en ansökan till tingsrätten (vars upptagningsområde fastigheten befinner sig på) om offentlig auktion beträffande den aktuella fastigheten.

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare