Försäljning av samägd fastighet

2015-08-29 i Fastighet
FRÅGA
Vi är några syskon med partners som tillsammans äger en stamfastighet. Denna saknar hus men har en brygga. 1. Om någon av delägarna vill att stamfastigheten ska säljas, kan denne driva igenom detta även om de andra ägarna motsätter sig försäljning?2. Om en delägare vill sälja sin andel (i detta fall 1/5), till en utomstående, kan övriga delägare motsätta sig det?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

1. Försäljning av hela fastigheten

I och med att fastigheten ägs av två eller flera personer blir samäganderättslagen (SägL) tillämplig (1 § SägL). En delägare av en fastighet får inte förfoga över fastigheten i sin helhet – ex genom försäljning – om inte samtycke finns från alla delägare, förutom när åtgärden inte tål uppskov (2 § SägL). Om inte alla delägare samtycker till en försäljning av hela fastigheten finns däremot möjlighet att få till stånd en försäljning på offentlig auktion, om den här möjligheten inte har avtalats bort (6 § SägL). Ansökan om försäljning ska då göras hos tingsrätten, som beviljar ansökan så länge inte de delägare som motsätter sig försäljningen visar synnerliga skäl att inte sälja fastigheten. Ett sådant skäl kan t.ex. vara att försäljningspriset kan antas bli särskilt lågt pga konjunkturläget (se NJA 1974 s 490).

2. Försäljning av andel i fastigheten

En delägare får fritt förfoga över sin egen andel av fastigheten – 2 § SägL gäller nämligen förfogande över fastigheten i sin helhet. Det här innebär att en delägare kan sälja sin andel i fastigheten och att övriga delägare inte kan motsätta sig det. Däremot kan delägarna tillsammans upprätta ett avtal med överlåtelseförbud eller med förköpsrätt för delägarna för att undvika att någon utomstående får del i fastigheten.

Vänliga hälsningar,

Elias Lundin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (513)
2020-10-28 Hur lång är preskriptionstiden för ett svartbygge?
2020-10-27 Vad som utgör byggnadstillbehör
2020-10-26 Störande buller från gym
2020-10-18 Måste originalritningarna följa med när jag övertar huset?

Alla besvarade frågor (85554)