FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet14/04/2015

Försäljning av samägd fastighet

Jag undrar om jag ärver 50% av ett sommarställe och min systers barn ärver 25% var dvs50% tillsammans.

Kan jag bestämma att sälja även om dom inte vill sälja?

Alternativ 2: om jag äger 60% och dom 2X20% dvs 40% kan jag bestämma att det skall bli försäljning även fast dom inte vill?

Om jag har majoritet, kan jag bestämma även om dom inte vill tex sälja

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Regler om försäljning av försäljning av fastighet eller en lös sak som ägs av flera personer, dvs är samägd, finns i lag (1904:48 s 1) om samäganderätt, se här. Enligt denna lag måste alla beslut som handlar om den samägda egendomen fattas med full enighet mellan alla delägare. Majoritetsbeslut gäller alltså inte.

Varje delägare har rätt att i domstol ansöka om att godset för gemensam räkning ska utbjudas till försäljning på offentlig auktion om inte annat avtalats mellan er delägare, se samäganderättslagen 6 §. Ett förordnande om försäljning får dock inte ske om någon av de andra delägarna, dvs dina syskonbarn, visar synnerliga skäl för anstånd. Om de alltså kan visa synnerliga skäl så föreligger det ett hinder för tvångsförsäljning av ert sommarställe.

Om domstolen väl beslutar om ett förordnande om försäljning, så har delägare rätt att bestämma ett lägsta pris under vilket en försäljning inte får ske om detta begärs av någon av delägarna, se 9 § samäganderättslagen.

Sammanfattningsvis innebär detta att du i båda de alternativ du beskrivit kan lämna in en ansökan till domstol om att godset ska säljas på offentlig auktion. Ansökan ska lämnas in till tingsrätten på den ort där egendomen finns.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000