Försäljning av samägd fastighet

2017-11-26 i Samägandeavtal
FRÅGA
3 personer äger en fastighet. 2 av ägarna är i desperat behov av pengar. Om tredje ägaren motsätter sig försäljning, så kan majoritetsägarna tvinga fram exekutiv auktion, om jag minns rätt. Frågan är om de själva kan ta initiativet att sälja fastigheten på öppna marknaden?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Egendom som ägs av mer en än person innehas med samäganderätt. Vid sådana ägarförhållanden tillämpas lagen om samäganderätt (SamägL), om inte annat har avtalats. Lagen om samäganderätt är alltså dispositiv. Detta innebär att det är möjligt att avtala "bort" lagen.

Vid förfogande över fastigheten, såsom försäljning eller uthyrning, krävs samtliga delägares samtycke. (2 § SamägL) Dock förfogar varje delägare i fastigheten fritt över sin egen del och har därmed rätt att sälja sin andel utan övriga delägares samtycke. Om en eller flera delägare vill sälja fastigheten kan de hos domstolen begära att fastigheten, för gemensam räkning, säljs vid en offentlig auktion. (6 § SamägL) Om det inte finns synnerliga skäl att meddela anstånd om att försäljning ska ske, ska egendomen säljas på offentlig auktion. I samband med ett förordnande om auktion ska domstolen, om det yrkas av någon delägare, bestämma ett pris under vilken fastigheten inte får säljas. (9 § SamägL)

Om full enighet inte råder om en försäljning av fastigheten, krävs alltså att den eller de av delägarna som önskar en försäljning ansöker om detta hos domstol.

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?

Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Vänligen,

Marika Jaaniste
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (616)
2021-12-07 Krävs samtycke mellan samägarna för annan försäljning än offentlig auktion?
2021-12-06 Kan man som delägare av 1/4 av ett fritidshus på eget bevåg hyra ut sin del av fastigheten?
2021-12-01 Måste samägare köpa ut en på begäran?
2021-11-26 Hur upprättar vi ett avtal kring samäganderätt?

Alla besvarade frågor (97722)