Försäljning av samägd fastighet

2017-07-30 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej ! Vi är tre syskon som ska sälja en fasighet efter vår som har gått bort , Två stycken vill sälja till ett rimligt pris snabbt och enkelt den tredje vill inte sälja utan det ska vara så dyrt som möjligt fast det kommer ta tid . Jag har förstått att alla ska var överens men finns något som två röster väger tyngre än en röst . Eller vi sitter fast så alla måste vara överens . Bengt
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag gör antagandet att ni tre nu äger fastigheten tillsammans. I sådant fall blir lagen om samäganderätt (SägL) tillämplig om inget annat har angivits. Enligt den krävs precis som du säger att samtliga ägare är överens för att sälja hela egendomen (2§ SägL). Det finns alltså ingen två-mot-en-regel eller dylikt. Ni som vill sälja får dock alltid sälja era andelar i fastigheten utan att den tredje kan hindra det. Problemet med det är dock att efterfrågan på andelar i samägda fastigheter generellt sett är sval och att priset därför ofta blir lågt.

Den enda möjligheten ni har för att tvinga fram en försäljning är att genom domstolsbeslut få till en försäljning på offentlig auktion (6§ SägL). Den möjligheten finns till för att en delägare inte ska kunna förhindra en försäljning allt för länge och således mot de övrigas vilja hålla kvar egendomen.

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2077)
2021-07-31 Får man ge bort en gåva med villkor?
2021-07-30 Får en granne söka upp mig genom att leta information i sopsorteringen?
2021-07-30 Får grannens växter skugga din tomt?
2021-07-30 Behöver jag bygglov för att bygga pool?

Alla besvarade frågor (94414)