Försäljning av samägd fastighet

2016-12-31 i Samägandeavtal
FRÅGA
Vi är tre syskon som äger en skogsfastighet tillsammans och nu vill den ena syskonet bli utköpt. Hon har vänt sig till tingsrätten för att få hela fastigheten såld. Vi andra två vill ha fastigheten kvar så vi har använt en opartisk värderingsman som har värderat fastigheten åt oss och har där efter erbjudit henne en tredjedel av marknadsvärdet. Har hon rätt att kräva att hela fastigheten säljs? Vad kan vi andra två göra för att detta inte ska ske?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Eftersom du vänder dig till oss utgår jag från att ni inte har gjort upp något avtal er sinsemellan om den situationen skulle uppstå att någon vill bli utköpt. Eftersom inget sådant avtal finns får man tillämpa lagen om samäganderätt som du hittar här.

Som huvudregel krävs alla delägares samtycke för att ett förfogande över fastigheten ska vara möjligt. Undantaget är försäljning via offentlig auktion, se 6 § samäganderättslagen. En delägare kan alltså alltid gå till en domstol och begära att fastigheten för gemensam räkning säljs via offentlig auktion. Andra delägare kan motsätta sig försäljningen men för att lyckas hindra försäljningen måste det föreligga synnerliga skäl. Ett sådan skäl kan exempelvis vara att det inte kommer vara möjligt att få ett rimligt pris för fastigheten på grund av konjunkturen. Dock är det höga krav på de synnerliga skälen och det är ovanligt att en delägare lyckas förhindra en försäljning på denna grund.

Vid en offentlig auktion har ni möjlighet att sätta ett lägsta accepterat pris. Delägarna kan själva bjuda på fastigheten. På så vis kan alltså du och ditt syskon tillsammans köpa ut er systers del.

Sammanfattningsvis finns det alltså möjlighet att förhindra försäljning men dessa är små. Det ni kan göra är alltså att bjuda på fastigheten och förhoppningsvis har ni det högsta budet och därmed kan ni köpa ut er syster.


Hoppas att du fått svar på din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma. Jag önskar er lycka till med er skogsfastighet och ett gott nytt år!
Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (560)
2021-01-10 Samäganderättsavtal - hur och varför?
2021-01-01 Tvångsförsäljning av bostadsrätt
2020-12-30 Vem har rätt till en katt efter separation, om katten är köpt gemensamt?
2020-12-28 Rätten för en delägare att tvinga försäljning och priset på denne.

Alla besvarade frågor (88087)