Försäljning av samägd egendom till underpris strax innan konkurs

2020-10-12 i Konkurs
FRÅGA
En person jag känner har gått i personlig konkurs , strax innan sålde han allt han ägde till en vän ,till underpris ,för att bevara husbil till senare . Tillsaken hör att det var hans syster via en advokat som satte han i konkurs ,då han undanhållit hennes del av arv , och som nu resulterade att hon har krav på honom . Dom kom från tingsrätten i Maj 2020 ,om konkurs. Kan advokat grevinna hus ,bil etc ,eftersom det täcker hennes del av arv ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om huset och bilen etc. kan dras in i konkursen även om din bekante har sålt detta till sin vän och om systern kan få ta del av dessa tillgångar om de ingår i konkursen. Jag tolkar det som att huset och bilen ärvdes gemensamt av de två syskonen och att syskonen därmed äger denna egendom gemensamt, eftersom du skriver att huset och bilen täcker systerns del av arvet.

Den person som har gått i konkurs, i detta fall din bekanta, kallas för konkursgäldenär.

Bestämmelser om konkurser finns i konkurslagen (KonkL). Bestämmelser om samägande finns i lag om samäganderätt (SamägL).

Huset och bilen som samägdes ska ingå i konkursgäldenärens konkurs

Det endast är den egendom som tillhör konkursgäldenären som ska ingå i dennes konkursbo (KonkL 3 kap. 3 §). Därmed hade det kunnat vara möjligt att tänka att den egendom som din bekante sålde till sin vän inte ska ingå i konkursen.

Däremot har din bekante sålt viss egendom som han samägde med sin syster och din bekante har därmed inte fullständig rätt att sälja huset bilen eftersom det påverkar systerns rätt. Vännen är inte skyddad mot att huset och bilen dras in i konkursgäldenärens konkurs. Detta eftersom du inte framför att vännen har lämnat ett meddelande till systern om att huset och bilen har sålts till vännen, eller att din bekante har överlämnat bilen och huset till sin vän.

Trots att vännen har köpt huset och bilen så ska denna egendom ingå i konkursen. Vännen får istället ett krav i konkursen på att återfå den summa som vännen har betalat för att få huset och bilen. Huset och bilen anses vara en del av konkursgäldenärens egendom och därmed ska det ingå i konkursen.

Övrig egendom som konkursgäldenären sålde ska ingå i konkursgäldenärens konkurs

Eftersom du framför att din bekante har sålt allt han ägde till vännen så kan det antas att din bekante även sålde egendom som han inte samägde med sin syster. Det kan därmed tänkas att denna egendom inte ska ingå i konkursen eftersom vännen har köpt egendomen som din bekante faktiskt äger själv. Denna egendom ska däremot återvinnas (KonkL 4 kap. 5 §). Detta innebär att denna egendom ska tas tillbaka till konkursboet.

Din bekantes tillgångar har minskat, eftersom han inte har fått lika mycket betalt som han hade kunnat eftersom egendomen såldes till underpris. Därutöver skriver du även att din bekante sålde egendomen till underpris för att han ville bevara egendomen till senare, vilket anses vara ett otillbörligt agerande. Genom att din bekante sattes i konkurs strax efter att han hade sålt egendomen till sin vän, så kan det därutöver antas att din bekante inte längre hade möjlighet att betala för sina skulder under en längre tid. Det bör även antas att vännen som köpte egendomen av din bekante var medveten om att din bekante inte hade möjlighet att betala sina skulder under en längre tid, eftersom det faktiskt var hans vän och därmed bör vara insatt i hans situation.

Därmed bör den egendom som din bekante har sålt till sin vän återvinnas (KonkL 4 kap. 5 §). I det fall vännen har lämnat ett meddelande till systern om köpet av bilen och huset, eller att bilen och huset har överlämnats, så ska ändå återvinnas som den övriga egendomen som har sålts till vännen. Detta innebär alltså att dessa tillgångar ska räknas med i din bekantes konkursbo och vännen har rätt att få tillbaka de pengar som denne betalade för att få egendomen (KonkL 4 kap. 14 §).

Systerns rätt i konkursboet

Under en konkurs tar konkursboet hand om konkursgäldenärens tillgångar och har till uppgift att sälja dessa så att konkursgäldenärens skulder kan betalas av (KonkL 1 kap. 1 §). Konkursgäldenären har bland annat tillgångar i form av samäganderätt i huset och bilen, och konkursboet har därmed rätt att sälja av andelen i huset och bilen. Den andra delen ägs av systern, och systern äger därmed hälften av huset och bilen (SamägL 1 §). Det hade kunnat tänkas att systern kan förhindra att konkursboet får ta del av huset och bilen eftersom hon äger hälften av dessa tillgångar och att det krävs samtycke för att göra något med denna egendom, exempelvis att sälja broderns andel till en annan person (SamägL 2 §).

Konkursboet har dock rätt till tvångsförsäljning av huset och bilen om systern inte går med på att andelen som konkursboet förvaltar över säljs till någon annan eller till systern själv (SamägL 6 §). Detta innebär hela huset och bilen säljs och att hälften av de pengar som inkommer på grund av försäljningen ska tillfalla konkursboet. Den andra hälften ska tillfalla systern eftersom hon ägde hälften av huset och bilen.

Sammanfattning

Huset och bilen som din bekante sålde till sin vän ska ingå i din bekantes konkursbo. Detsamma gäller den övriga egendom som din bekante inte samägde tillsammans med sin syster. Konkursboet kan få rätt till en tvångsförsäljning av huset och bilen som samägs tillsammans med systern, om systern exempelvis inte går med på att broderns andel i bilen och huset säljs till någon annan eller att hon själv inte köper andelen. I det fall tvångsförsäljning blir aktuellt så kommer hälften att försäljningssumman gå till konkursboet och hälften till systern, eftersom hon ägde halva andelen.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Erika Björnfors
Fick du svar på din fråga?